Ζητούνται Εθελοντές Συνεργάτες Για Eκλογική Εκστρατεία και Σκιώδη Κυβέρνηση

Ζητούνται εθελοντές

 

Ζητούνται εθελοντές για προώθηση της  Ισοκρατίας και της εκλογικής εκστρατείας Χριστόδουλου Νεοφύτου. Άτομα που μπορούν να προσφέρουν χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς υποχρεώσεις με μόνο γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και του Κυπριακού λαού.

 

Άτομα από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν είναι ανάγκη να αλλάξετε κόμμα η χρωματισμό. Μπορείτε να συνδράμετε στη Ισοκρατική επανάσταση και στη προστασία της Πατρίδας  χωρίς να αλλάξετε κόμμα.

 

Ζητούμε άτομα για διάφορες  εργασίες της προεκλογικής εκστρατείας. Από ανειδίκευτους μέχρι τούς ποιο ειδικευμένους. Ζητούμε τη βοήθεια του κοινού που πιστεύει στο εκλογικό πρόγραμμα του Χριστόδουλου Νεοφύτου και του Ισοκρατικού δόγματος.

 

Ζητούμε άτομα που μπορούν να προσφέρουν μέσα από την σύσταση σκιώδης κυβερνήσεως σε όλα τα υπουργικά σχήματα και άλλες κυβερνητικές ειδικότητες. Ζητούνται εκπρόσωποι τύπου που να πιστεύουν στο πρόγραμμα και να μπορούν να το αντιπροσωπεύσουν μέσα από τα ΜΜΕ.

 

Ζητούμε άτομα που να μπορούν να βοηθήσουν στις διάφορες απαιτήσεις της εκλογικής εκστρατείας όπως διοργάνωση μαζικών συναντήσεων και προώθηση τού προγράμματος. Άτομα που να γίνουν οι απόστολοι του προγράμματος να το μεταφέρουν στο απλό κόσμο. Να εξηγήσουμε στο κόσμο γιατί είναι προς το συμφέρον τους να ψηφήσουν Χριστόδουλο Νεοφύτου.

 

Ζητούνται άτομα που να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αντάλλαγμα  για τη προστασία της πατρίδας και το συμφέρον του Κυπριακού λαού.

 I can help with

Anything I Can DoHost a House Party
Blog for ChrisMake a Donation
Go Door-to-DoorMake Phone Calls
Help in OfficeWrite Letters
First Name(*):
Last Name(*):
Address(*):
City(*):
Country(*):
E-mail:
Telephone:
Occupation:
Fileds marked with (*) are required!