Διοργάνωσε Τη Δική Σου Ομάδα

 Mπορείτε να οργανωθείτε σε ομάδες και να συζητήσετε τις ιδέες της Ισοκρατίας, να τις αναπτύξετε περαιτέρω, να προαγάγετε την Ισοκρατία στην περιοχή σας ανεξάρτητα από οποιαδήποτε δική μου συμμετοχή. Εάν τα μέσα το διευκολύνουν και είναι μέσα στις δυνατότητές σας πιστεύω πως πρέπει να δημιουργηθούν ιστοσελίδες σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ούτως ώστε ο κάθε ένας από εσάς να εργαστεί ανεξάρτητα. από μέρος μου είμαι έτοιμος να δεχθώ και να προσθέσω μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες στις ιστοσελίδες της Ισοκρατιας.

 

 Διαδίδοντας το μήνυμα της Ισοκρατιας που αναπτύσσει την Ισοκρατία περαιτέρω , είναι η μέγιστη συμβολή που μπορεί να υπάρξει από κάποιο. Η υποβολή των προτάσεών σας για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της Ισοκρατικής ιδέας, είναι η χρυσή, η μεγαλύτερη, η καλύτερη συμβολή που μπορεί να υπάρξει. . Πληροφορήστε τους φίλους και τους γνωστούς σας. Κρατήστε τους ενήμερους για τις σκέψεις περί Ισοκρατίας. Ζητήστε τους να συμβάλουν στο ενημερωτικό δελτίο που δεν κοστίζει τίποτα , θα μας δώσει τη δύναμη του μάρκετινγκ για να εξασφαλίσουμε χορηγούς και οικονομικά πλεονεκτήματα, για να φτάσουμε και σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο μέσω του διαδικτύου.