Προστασία Προσφύγων Σε ΤΚ Περιουσίες

 

Λόγο κλοπής ιδεών το πλήρες κείμενο θα δημοσιευτεί τη ημέρα που θα αναγγείλω επίσημα τη υποψηφιότητα μου μεταξύ της 8ης και 11ης Ιανουαρίου 2008……ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

 

Κανένας πρόσφυγας να μην  ...............................................απαιτήσει να κατοικήσει στο σπίτι που κατοικά τώρα προσφυγική οικογένεια. Καμία προσφυγική οικογένεια δεν θα διωχτεί από Τουρκοκυπριακή  γη που 

 

Όπου έχουν γίνει τέτοιες διώξεις θα επανεξετάσω όλες τις υποθέσεις με σκοπό να δικαιώσω τους πρόσφυγες. Τέρμα να νιώθουν ανασφάλεια οι πρόσφυγες που ..............................

 

..........................................................

Δεν θα ησυχάσω μέχρι να βάλω τους πρόσφυγες πίσω στις  ...........................

 

΄.......................................... 

 

Αυτή είναι η τεράστια διαφορά από εμένα και τούς άλλους υποψηφίους για τη προεδρία. Αυτοί δεν έχουν ούτε την απαιτούμενη πίστη, ούτε την απαιτούμενη τόλμη, να βγουν ανοικτά να φωνάξουν τη γνώμη τους, διότι κρέμονται και εξαρτώνται από συμφέροντα τέτοιων ππαραόφιλων.   

 

Ο ίδιος ο πρόεδρος Παπαδόπουλος μας είπε ότι δεν πειράζει εάν κάποιοι ή κάποιος κατέφευγε σε ευρωπαϊκό δικαστήριο  ..............................

 

Έχω και τη πίστη στη Πατρίδα και στο Κυπριακό λαό. Έχω και τη τόλμη να τερματίσω το ξεπούλημα.   Να  το θυμηθείτε, από τις πρώτες μέρες,  θα παγιοποιήσω και ........................................... .................. 

 

 

Λόγο κλοπής ιδεών το πλήρες κείμενο θα δημοσιευτεί τη ημέρα που θα αναγγείλω επίσημα τη υποψηφιότητα μου μεταξύ της 8ης και 11ης Ιανουαρίου 2008……

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ