Εθνικό συμβούλιο

Θα αλλάξει και θα πάρει νέα μορφή. Θα προσκαλέσουμε αξιότιμους πολίτες, που μπορούν να συνεισφέρουν πάνω από κομματικές κατατάξεις. Οι αρχηγοί κομμάτων θα προσκαλεστούν να συμμετέχουν,  αλλά δεν θα έχουν αναγκαστική αυτόματη θέση στο Εθνικό συμβούλιο. Θα περιοριστούν τα κόμματα, στον αρχηγό του κάθε κόμματος. Εάν κάποιος από ένα κόμμα, τυγχάνει να έχει ποιότητες, με τις οποίες μπορεί να συμβάλει στο Ε. Συμβούλιο, τότε θα μπορεί να καλεστεί ως άτομο,  αλλά όχι, αντιπρόσωπος κόμματος.

Δεν υπάρχει καμιά γυναίκα στο Εθνικό συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνουμε σοβαρά το ρόλο της γυναίκας στο εθνικό θέμα. Τουλάχιστο ένα μέλος, αν όχι παραπάνω, πρέπει να είναι γυναίκες. Θα βρούμε, τις κατάλληλες   δυναμικές γυναίκες, που έχουν τη κατάλληλη πίστη και αγωνιστικότητα, να συμβάλουν στο Εθνικό  Συμβούλιο. Ήδη υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και από το ενεργό πολιτικό χώρο. Γυναίκες όπως η δήμαρχος  Λευκωσίας Ελένη Μαύρου, η Αντιγόνη Παπαδοπούλου και άλλες άγνωστες.

Θα καλέσω επίσης, οποιοδήποτε άτομο πιστεύω, ότι μπορεί να προσφέρει, στον ουσιαστικό ρόλο του Εθνικού συμβουλίου, αλλά και στο ενωτικό σχήμα του Εθνικού Συμβουλίου. Ένα καλό παράδειγμα εδώ, ο Κύριος Βάσως Λυσσαρίδης.   Από το 1960 μέχρι σήμερα ο κύριος Λυσσαρίδης απόδειξε να είχε την ποιο  ορθή κρίση στο εθνικό  θέμα και τις εξέθεσε και στο Μακάριο και σε άλλους, ασχέτως εάν εισακούσθηκε ή όχι. Εάν η Υγεία του, το επιτρέπει, θα  έχει θέση  στο Ε. Συμβούλιο.

Άλλο παράδειγμα είναι ο Αρχιεπίσκοπος μας. Θα καλέσω  για συμμετοχή στο Εθνικό συμβούλιο, το πρώτον αντιπρόσωπο της εκκλησίας μας τον Αρχιεπίσκοπο μας. Η εκκλησία μας ήταν από αιώνων, ο πρωταγωνιστής όλων των αγώνων του Κυπριακού λαού. Η εκκλησιά πρωτοστάτησε στη διατήρηση της Ελληνοκυπριακής μας ταυτότητας και πολιτισμού. Πιστεύω, ότι τουλάχιστον ο Αρχιεπίσκοπος μας, πρέπει να έχει θέση στο Εθνικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο και ενωτικό.

Και εάν νομίζεται ότι έχω συμφέροντα από τον Αρχιεπίσκοπο, η τους άλλους που ανάφερα,  ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε. Δεν γνωρίζω ούτε  τον αρχιεπίσκοπο μας, ούτε  και κανένα προαναφερθέντα.  Τυγχάνουν όμως, τις πλήρης εκτιμήσεως και σεβασμού μου.

Άλλοι παράγοντες, πού μπορούν να συνεισφέρουν, συμβολικά και ενωτικά για τη πατρίδα, είναι πρώην Πρόεδροι τους οποίους η υγεία το επιτρέπει. Η εμπειρία τους, μπορεί να συμβάλει. Έστω και με ένα κόκκο συμβολής. Όλοι οι κόκκοι συμβολής, είναι σημαντικοί για μένα, για να αποφευκτού αδυναμίες ή λάθη.  Όταν είναι πρόθυμοι και δεν έχουν προβλήματα υγείας, και αποδεκτού τους όρους μου, θα προσκαλεστούν.

Μέλη από το ευρύ κοινό. Από το λαό όταν εντοπισθούν τέτοιοι άνθρωποι, που να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν, τότε αν χρειαστεί, θα τους καλέσω να πάρουν θέση στο Εθνικό Συμβούλιο. Το εθνικό συμβούλιο για μένα δεν είναι προνόμιο κομματαρχών. Δεν με τρομάζουν οι αριθμοί. Όταν όλοι έχουμε κοινό το συμφέρον της πατρίδας και εκατό να είμαστε πάλι θα δουλέψει το Ε Συμβούλιο.

Τέλος θα καλέσω να πάρουν θέση στο Εθνικό Συμβούλιο, ανθρώπους πού δεν έχω γνωρίσει ακόμα και τους οποίους θα καλέσω, να ενσωματώσουν ένα νέο σώμα στη κυβέρνηση μου. Το Προεδρικό Συμβούλιο  Θα αναλύσω αυτό το νέο σώμα και τα ονόματα των στο  σύστημα διακυβέρνησης.

Η σύσταση του Εθνικού συμβουλίου, δεν θα είναι η μόνη αλλαγή. Ολόκληρη η δομή  και ενεργοποίηση θα αλλάξει. Όλοι όσοι πάρουν τη πρόσκληση να συμμετάσχουν στο εθνικό συμβούλιο, θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά προτού αποδεχτούν.  Πάρα πολύ καλά. Διότι το να είναι μέλος του  Εθνικού Συμβουλίου, κάτω από δική μου κυβέρνηση, θα διατρέχει και σοβαρούς κινδύνους με αυστηρές τιμωρίες. Είμαστε χώρα υπό κατοχή. Είμαστε χώρα σε  εμπόλεμο κατάσταση . Τα καπρίτσια για πολιτικές σκοπιμότητες, εις βάρους της πατρίδας, από μέλη του εθνικού συμβουλίου, για μένα είναι κατάχρηση εξουσίας και προδοσία. Θα κάνω τέτοιες καταχρήσεις και προδοσίες  παρελθόν, και θα τιμωρούνται σκληρά.

Όταν με τιμήσει ο Κυπριακός λαός με τη ψήφο του, το Εθνικό Συμβούλιο θα υπάγεται κάτω από στρατιωτικό νόμο. Οποιοσδήποτε το παραβιάσει για οποιοδήποτε λόγο, θα υπόκειται σε στρατιωτικό δικαστήριο. Όταν η παραβίαση, είναι εσχάτη προδοσία, τότε θα καταδικάζεται σε εσχάτη προδοσία..

Όλοι, όσοι αποδεχτούν τη πρόσκληση,   θα υπογράφουν και  γραπτή δικαστική δήλωση, να δεσμεύονται ,να μην διαδώσουν και να μην συζητήσουν τα του Εθνικού Συμβουλίου, με κανένα, εκτός από τα άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Το εγώ δεν συμφώνησα, αλλά τότε δεν είπα τίποτα, δεν θα περπατάει.  Τα απόρρητα της ασφάλειας, και διαπραγμάτευσης, της πατρίδας, δεν μπορούν να είναι θέματα προεκλογικών εκστρατειών, όπως γίνεται τώρα. Ουδεμία εξαίρεση. Ουδεμία διάκριση.  Μηδέν ανεκτικότητα, όταν έχει να κάνει με την ασφάλεια, και τα απόρρητα της πατρίδας, στο Εθνικό πρόβλημα μας.