Οικιστικό

 

1- Γενική Βάσης

 

Το οικιστικό πρόβλημα χρειάζεται επείγουσα προσοχή και μακροχρόνιο προγραμματισμό.  Εκτός από τις φορολογικές απαλλαγές για να βοηθηθούν τα νεαρά ζευγάρια μας, χρειάζεται προγραμματισμός , στον οποίο πρέπει να  συμπράξουν πολλοί παράγοντες, για το συμφέρον όλων.

 

Ο παράγοντας της γης που θα επιτρέπονται οικιστικά έργα. Ο παράγοντας της προστασίας και επέκτασης της γεωργικά  παραγωγικής γης. Οι παράγοντες του κυκλοφοριακού, της προστασίας του περιβάλλοντος, των υπηρεσιών στις νέες οικιστικές ζώνες. Ο παράγοντας των μέσων μεταφορών. Και άλλοι παράγοντες.

 

Σε αυτή τη βάση θα γίνει προγραμματισμός. Όταν ολοκληρωθεί θα προχωρήσουμε με τα κατάλληλα μέτρα.  Ο προγραμματισμός θα γίνει χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προστασία τυχόν συμφερόντων μεγάλο επενδυτών. Το συμφέρον του λαού και της χώρας θα είναι τα κριτήρια και οι βάσεις αποφάσεων. Εκεί που χρειάζεται θα αυξήσουμε τους συντελεστές. Δεν θα περιορίσουμε τη δράση του προγράμματος.

 

Ως πρώτη δέσμευση στο οικιστικό είναι η δέσμευση μου, μέσω του προγράμματος μου, για μείωση της φορολογίας.  Σε αυτή περιλαμβάνονται γενναιόδωρες μειώσεις στη φορολογία πρώτης κατοικίας, τις οποίες περιέχει το οικονομικό πρόγραμμα στις φορολογικές μειώσεις. Τις  επαναλαμβάνω  πιο κάτω.

 

Στο οικιστικό θα δοθούν ακόμα πιο ψηλές απαλλαγές και επιχορηγήσεις στους πολύτεκνους. Τους καλούμε να κάνουν παιδιά  για τη πατρίδα δίδοντας τους μία χρηματική επιχορήγηση για τα καθημερινά έξοδα. Δεν ρωτήσαμε ποτέ όμως, που θα στεγάσουν αυτά τα παιδιά. Όπου είναι δυνατό και εφικτό θα τους παραχωρήσουμε επιδότηση για το κτίσιμο επιπρόσθετων υπνοδωματίων για τα παιδιά.

 

 

 

2 - Kατάργηση των φόρων για πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως εισοδήματος

 

Μέρος του οικιστικού προγράμματος, θα είναι και η πλήρης κατάργηση των φόρων για πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως εισοδήματος. Θα εφαρμόζεται η κατάργηση, με δεδομένα σκέλη. Για παράδειγμα  οικόπεδο μέχρι £  50,000.00 λίρες να εξαιρούνται και του φόρου εγγραφής και του ΦΠΑ. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ειδικές συμβάσεις από τη ΕΕ με τις οποίες θα μπορούμε να ρίξουμε το ΦΠΑ στο συντελεστή του μηδέν, για τη πρώτη κατοικία. Διαμέρισμα μέχρι £ 10,000.00. Κατοικία μέχρι  £ 150,000.00. Εάν για παράδειγμα ένα ζευγάρι, ή ένα άτομο αγοράσει οικόπεδο των £120,000.00. Τότε οι πρώτες £50,000,00 θα είναι ελεύθερες  από τέλη μεταβίβασης και ΦΠΑ. Θα πληρώσει μόνο για το υπόλοιπο των £70,000.00. Το ίδιο θα ισχύει για αγορά διαμερίσματος ή κατοικίας.

 

Αυτοί που αγοράζουν ένα οικόπεδο για τη δημιουργία πρώτης κατοικίας, όταν έρθει η ώρα να κτίσουν το σπίτι τους, θα δικαιούνται εξαίρεση ή επιστροφή του ΦΠΑ στο κόστος κτίσματος στο υπόλοιπο από τη αξία του οικοπέδου πάνω στο σκέλος της κατοικίας.  Παράδειγμα: αυτός που αγόρασε ένα οικόπεδο  £30,000.00, όταν έρθει σε πέντε χρόνια να κτίσει τη πρώτη του κατοικία, θα δικαιούται απαλλαγή του ΦΠΑ, για τις επόμενες £120,000.00.

 

 

3 -Ενθάρρυνσης ιδιοκτησίας κατοικίας

 

Να ενθαρρύνουμε τη ιδιοκτησία κατοικίας στη Κυπριακή κοινωνία. Θα ενθαρρύνουμε  τις επενδύσεις γονέων προς εξασφάλιση οικίας για τα ανήλικα παιδιά τους. Όταν οι γονείς αγοράσουν ένα οικόπεδο ή ένα διαμέρισμα ή μία κατοικία, στο όνομα κάθε ανήλικου παιδιού τους, τότε να δικαιούνται τους συντελεστές στα ίδια σκέλη για αλλαγή ΦΠΑ και φόρο μεταβίβασης. Τυχόν εκμεταλλεύσεις των απαλλαγών για κερδοσκοπία θα εμποδίζονται αλλά και θα τιμωρούνται αυστηρά. Τέτοια οικόπεδα ή κατοικίες, θα μπαίνουν στους τίτλους ιδιοκτησίας οι απαλλαγές ΦΠΑ και τελών μεταβίβασης. Οι απαλλαγές, όταν και εάν γίνουν πωλήσεις σε τρίτους, είτε από τους γονείς, είτε από τα παιδιά, θα πρέπει να πληρώνονται οι απαλλαγές φόρων, πλην τόκους στο ποσό απαλλαγής, προτού γίνει η μεταβίβαση. Η δε μεταβίβαση στο νέο αγοραστή, να υπόκειται στη εκάστοτε κανονική φορολογία.

 

Μόνο οι Κύπριοι πολίτες να απολαμβάνουν αυτές τις φορολογικές διευκολύνσεις. Και πάλιν εάν εμποδιζόμαστε από το να προσφέρουμε αυτά τα μετρά μόνο για τους Κύπριους πολίτες, μπορούμε να πάρουμε διπλά μέτρα. Μπορούμε να ζητήσουμε ειδικές συμβάσεις από τη ΕΕ. Και μπορούμε να θεσπίσουμε πολλών ειδών φορολογικών πιστώσεων ή ακόμα και δώρων βασιζόμενων στη Κυπριακή κουλτούρα.  Θα βρούμε τα κατάλληλα παράθυρα εάν χρειαστεί. Ένας ακόμα λόγος που πρέπει να διατηρήσουμε τη αυτονομία μας στο φορολογικό πρόγραμμα να μην εξαρτάτε από τη ΕΕ.

 

 

4- Μεταβίβασης  ιδιοκτησίας ακινήτων

 

Μεταξύ άλλων προβλημάτων θα θεσπισθεί το πρόβλημα μεταβίβασης ακινήτων περιουσιών. Η βάση θα είναι σε περιορισμό του χρόνου από τη ημέρα αγοράς. Μέσα σε 15 μέρες από τη υπογραφή αγοραστικού εγγράφου ο νέος αγοραστής, μέσω του νομικού αντιπροσώπου, θα είναι υπόχρεος να κάνει αίτηση,   για να γίνει η μεταβίβαση στο όνομα του.

 

Ο δε πωλιτής μέσω του δικού του νομικού αντιπροσώπου θα υποχρεούται να ειδοποίηση το κτηματολόγιο ότι έχει πουλήσει το ακίνητο και όλα τα στοιχειά της αγοραπωλησίας συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του νέου ιδιοκτήτη.

 

Το κτηματολόγια θα εκδίδει νέο μεταβιβασμένο τίτλο ιδιοκτησίας μόνο και εφόσον έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι μεταβιβάσεως.

 

Τη όλη διαδικασία συμπεριλαμβανημένων ερευνών για τυχόν υποθηκεύσεις της ακίνητης περιουσίας, η άλλων περιορισμών θα αναλαμβάνουν οι νομικοί σύμβουλοι. Το δε κτηματολόγιο θα πρέπει να τεκμηριωμένη τη μεταβίβαση και εκδώσει τροποποιημένων τίτλων ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένο χρόνο.