Governing Style

 
Presidential Assembly government ofNational Unity
Public Assemblies
Ministries & Assistant ministers
New Ministries
Public ServicePresidential Assembly government ofNational Unity

Το προεδρικό συμβούλιο θα είναι ένα νέο σχήμα, που στοχεύει στη κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Τα μέλη που θα απαρτίζουν το προεδρικό συμβούλιο θα έχουν, ρόλο αντιπροέδρων, ή υφυπουργών παρά το προέδρο. Τα έξτρα μάτια, τα έξτρα αυτιά, οι  έξτρα εγκέφαλοι του προέδρου. Θα   επεξεργάζονται και θα κρίνουν κάθε λέξη στις αποφάσεις του προέδρου, ιδίως στο εθνικό θέμα, για να αποφευχθούν οποιαδήποτε λάθη.  Τα μέλη του προεδρικού συμβουλίου, θα έχουν τρεις κύριος ρόλους:

1.       Ο πρώτος και  κυριότερος ρόλος θα είναι συμβουλή και συμβολή,   στην αντιμετώπιση του Κυπριακού εθνικού προβλήματος.  Στόχος θα είναι όχι μόνο συμβουλή στη σύνθεση και τελειοποίηση των σχεδίων δράσεων στο Κυπριακό αλλά και λεπτομερής έλεγχος και κριτική προς  αποτροπή λαθών, στο Κυπριακό εθνικό πρόβλημα.

2.       Ο δεύτερος ρόλος θα είναι, κριτική  συμβουλή, σε όλες τις αποφάσεις του Προέδρου, και των υπουργικών συμβουλίων. Θα είναι οι κριτές, και οι επεξεργαστές, των κυβερνητικών αποφάσεων. Στόχος και πάλι θα είναι η ελαχιστοποίηση λαθών, στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων.

3.       Τρίτος ρόλος, θα είναι να μπορούν να αναπληρώσουν τον πρόεδρο. Να αντιπροσωπεύσουν, τον πρόεδρο και  τη πατρίδα, οπουδήποτε χρειαστεί, κατέχοντας τις ειδικές γνώσεις, του προγράμματος και δράσεως του προέδρου και της κυβερνήσεως του.

Θα απαρτίζεται από ένα μικρό αριθμό των πέντε με έξη ατόμων. Το κάθε μέλος θα αναλάβει και μία ειδικότητα επιρροής και ευθύνης. Ο κάθε ένας θα αναλάβει μία πτυχή του Εθνικού προβλήματος. Στο Κυπριακό, ο κάθε ένας αντιπρόεδρος / υφυπουργός παρά το προέδρο, θα έχει τη δική του ομάδα ή και ομάδες.  Θα ερευνήσουν και θα θεσπίζουν στοιχειωμένες εισηγήσεις λύσεως στο τομέα τους, που να βασίζεται πάνω στις γραμμές της δίκαιης, βιώσιμης, λύσεως, στις αρχές μιας διζονικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Λύσης αποδεκτής από τις δύο κοινότητες. Θα συνεργαστούμε με ομάδες απλών πολιτών από τη Τουρκοκυπριακή και τη Ελληνοκυπριακή κοινότητα, για να συνθέσουμε τη λύση από κάτω προς τα πάνω. Με τη συμπλήρωση ολοκληρωμένου σχεδίου λύσεως θα τη προτείνουμε στη ηγεσία αλλά και απευθείας στους Τκυπρίους.

Λόγω της ψηλής σημασίας του ρόλου τους, τα μέλη του προεδρικού συμβουλίου, θα είναι αυτόματα μέλη του Εθνικού συμβουλίου.  Θα διέπονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, όρους και κανονισμούς, που θα διέπονται όλα τα άλλα μέλη του Εθνικού συμβουλίου.

Η δουλειά που θα απαιτείτε θα είναι σκληρή, υπερκομματική. Τα άτομα που θα καλέσω να είναι μέλη του προεδρικού συμβουλίου, πρέπει να κατέχουν πολλές ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις. Πρώτιστος όμως πολλές αρετές. Να είναι άνθρωποι που έχουν τη τόλμη να εκφράσουν τη γνώμη τους, ανεξαιρέτως των κομματικών τους,  τοποθετήσεων.

Πρέπει να είναι άτομα που να έχουν απαλλαγή από κομματικές υποχρεώσεις, με τη έννοια του ότι δεν έχουν κομματική καριέρα. Άτομα που δεν διεκδικούν προεδρικές καρέκλες, είτε σε κόμματα, είτε στη κυβέρνηση. Άτομα, που έχουν αποδείξει, ότι μπορούν να αγωνιστούν για το συμφέρον της πατρίδας, πάνω από τις κομματικές τους τοποθετήσεις. Πάνω από προσωπικές καριέρες και συμφέροντα. Θα μου πείτε πού θα βρούμε τέτοιους ανθρώπους στη Κύπρο? Και όμως, έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους , που δεν τους αξιοποιήσαμε, τουλάχιστο για το συμφέρον της πατρίδας.

Ήδη έχω κάνει τη  πρώτη εκλογή μου. Λέγω πρώτη επιλογή, διότι εάν  κάποιος έχει  πρόβλημα υγείας, θα αποδεχτώ την άρνηση του. Είναι όλοι αξιότιμοι και τηρούν τα κριτήρια που ανάφερα ποιο πάνω. Εάν θέλετε, είναι μερικοί από τους πολιτικούς   ήρωες, μέσα από το πολιτικό χώρο της Κύπρου.

Ευστάθιος Ευσταθίου  ( Δικηγόρος)
Αλέξης Γαλανός  ( Νυν Δήμαρχος Αμμοχώστου)
Γιαννάκης Μάτσης (Ευρωβουλευτής)
Πάτροκλος Σταύρου ( Νυν Βουλευτής του ΑΚΕΛ)
Αλέκος Μαρκίδης   (πρώην Γενικός εισαγγελέας)
Βάσως Λυσσαρίδης  ( Επίτιμος Πρόεδρος ΕΔΕΚ )
Λέλλος Δημητριάδης ( τέως Δήμαρχος Λευκωσίας )

Σε περίπτωση προβλήματος υγείας υπάρχουν και άλλοι που τηρούν τα κριτήρια μου.

Αυτοί που έχω διαλέξει, όλοι έχουν μια αξιόλογη καριέρα και μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό στίβο. Δεν χρειάζονται να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους για πολιτικά οφέλη. Ο μόνος που μπορεί να έχει να κερδίσει από πλευράς καριέρας είναι ο νεότερος ο Πάτροκλος Σταύρου. Αλλά η σοβαρότητα του, η λογική του λόγου του, και η συμπεριφορά του, τον κάνουν άξιο στα μάτια μου αυτή τη στιγμή, να τιμηθεί με πρόσκληση για θέση στο προεδρικό συμβούλιο. Αυτοί οι αντιπρόεδροι / Υφυπουργοί παρά το προέδρο, δεν θα έχουν υποχρέωση σε κανένα, για τη θέση που θα πάρουν, διότι είναι εκλογή δική μου και όχι αντάλλαγμα σε ένα, κόμμα. Δεν θα είναι διορισμένοι  από κόμματα. Έτσι θα είναι ελεύθεροι, χωρίς χαλινάρια, που θα τα τραβούν οι κομματάρχες. Η προσφορά τους θα είναι πραγματική  υπέρ κομματική.

Δεν γνωρίζω προσωπικά κανέναν τους. Δεν έχω καμία υποχρέωση από κανένα τους. Κανείς τους δεν έχει υποχρέωση από εμένα. Έχουμε όμως όλοι, την κοινή  υποχρέωση, να υπηρετήσουμε τη πατρίδα μας. Για αυτό το λόγο, η πρόσκληση μου σε αυτή τη περίπτωση δεν θα είναι σε εθελοντική βάση. Μόνο όταν η υγεία τους, το απαγορεύει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη πατρίδα, θα τους επιτρέψω να αρνηθούν.

Αυτούς που θα καλέσω να είναι μέλη του Εθνικού συμβουλίου, θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν. Αυτοί όμως που καλούνται, να θεσπίσουν το Προεδρικό Συμβούλιο, δεν θα έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν. Άνθρωποι που βάζουν το συμφέρον της πατρίδας, πάνω από το κομματικό, και προσωπικό συμφέρον και νεκροί ακόμα, έχουν τη υποχρέωση να αγωνίζονται  για τη πατρίδα ενόσω είναι υπό κατοχή.

Η πρόσκληση μου, δεν  είναι για να με υπηρετήσουν εμένα, όταν με τιμήσει ο λαός με τη ψήφο τους. Η πρόσκληση να λάβουν μέρος στο προεδρικό συμβούλιο, είναι πρόσκληση να υπηρετήσουν τη πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο εάν χρειαστεί, θα τους κάνω επιστράτευση. Δεν θα δεχθώ τυχόν άρνηση τους. Πιστεύω όμως η εντιμότητα τους, Η τιμητική πρόσκληση και η αναγνώριση της ανάγκης της υπηρεσίας στη πατρίδα, θα τους δώσει το απαιτούμενο κριτήριο, να αποδεχτούν και να συμβάλουν, με ενθουσιασμό σε αυτό το κάλεσμα.

Για παράδειγμα, εάν μπορεί να εργάζεται ως δικηγόρος ο Κύριος Ευσταθίου και να τρέχει πάνω κάτω στα δικαστήρια, τότε μπορεί να εργαστεί και να υπηρετήσει τη Πατρίδα, μέσα από το προεδρικό συμβούλιο. Εάν μπορεί να εκτελεί τα χρέη του Δημάρχου ο Κύριος Αλέξης Γαλανός, τότε μπορεί να υπηρετήσει τη Πατρίδα μέσα από το προεδρικό συμβούλιο. Το ίδιο για το Γιαννάκη Μάτση και το Κύριο Πάτροκλο Σταύρου,  και από το Κύριο Αλέκο Μαρκίδη και το κύριο Βάσω Λυσσαρίδη. Εάν η υγεία τους το επιτρέπει, δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν.

Εξάλλου θα κάνουν αυτοκτονία της προσωπικής τους αξιοπρέπειας, εάν τολμήσουν να αρνηθούν. Διότι εάν αρνηθούν δεν θα αρνηθούν  εμένα. Θα αρνηθούν τη πατρίδα σε ώρα ανάγκης.

Προ των εκλογών δεν είναι υπόχρεοι να αποδεχτούν. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να δηλώσουν αποδοχή. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να συμβάλουν στο προεκλογικό μου αγώνα. Εάν πιστεύουν στο πρόγραμμα μου, και θελήσουν να το εκφράσουν, πριν των εκλογών, θα είναι ευχάριστο, ακόμα και τιμητικό για μένα.  Και χρειάζομαι όλη τη βοήθεια από όλους  διότι τολμώ το ατόλμητο.

Δεν  απαιτώ και δεν θα έχουν καμία υποχρέωση, να εκφραστούν υπέρ της υποψηφιότητας μου. Μπορούν να κάνουν και εκστρατεία ενάντιο της υποψηφιότητας μου. Θα γλυτώσουν από τα χέρια μου μόνο εάν καταφέρουν να πείσουν το λαό να μην μου δώσει τη ψήφο του. Η πρόσκληση μου θα παραμείνει έστω και εάν κάνουν εκλογική εκστρατεία ενάντιο της υποψηφιότητας μου..  Σέβομαι τις θέσεις τους και δεν απαιτώ τίποτα. Η πρόσκληση μου είναι χωρίς ανταλλάγματα.

Επιπλέον του πολυκομματικού προεδρικού συμβουλίου που θα είναι ο θεμελιός της πολιτικής μου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα είναι και η σύνθεση των υπόλοιπων αξιωματικών της κυβερνήσεως μου. Εγώ δεν υποστηρίζομαι από κανένα κόμμα. Δεν έχω ανταλλάξει υπουργεία για ψήφους από κόμματα. Δεν έχω καμία προκατάληψη υπέρ η ενάντιο κανενός πολιτικού κόμματος. Οι υπουργοί που θα επιλέξω θα είναι βάσει τις ικανότητες τους, ασχέτως της κομματικής τους τοποθέτησης. Δεν είναι δυνατό να βρω όλο ακομμάτιστους για υπουργούς. Απλώς εάν ένας υπουργός κάνει κατάχρηση προς το όφελος της κομματικής του παράταξης η της κομματικής του καριέρας θα εισπράξει κλωτσιά και έξω.

Υπάρχουν πολλοί νεότεροι πολιτικοί από όλα τα κόμματα. Υπάρχουν πολλοί έμπειροι πολιτικοί από όλα τα κόμματα που έχουν τη απαιτούμενη ικανότητα να προσφέρουν στη πατρίδα μέσω ενός υπουργείου, η μιας άλλης θέσεις. Ένα μικρό παράδειγμα είναι. Άνδρος Κυπριανού ( ΑΚΕΛ), Μαρίνος Σοζώπουλος (ΕΔΕΚ), Αβέρωφ Νεοφύτου ( ΔΥΣΗ), Πάτροκλος Σταύρου  ( ΑΚΕΛ), Πουργουρίδης, (ΔΥΣΗ) Αντιγόνη Παπαδοπούλου (ΔΗΚΟ). 

Λόγο του ότι ανήθικα να μπω στο ένα η το άλλο κόμμα διότι αγαπώ όλους ασχέτως χρωματισμού, δεν κάνω καμιά διάκριση. Θα κοιτάξω για ικανότητες και εντιμότητα. Έτσι ο μόνος που μπορεί να κάνει πραγματική κυβέρνηση εθνικής ενότητας είμαι εγώ. Δεν βλέπω πως θα διαλέξει πολιτικούς από το χώρο του ΔΥΣΗ ο Χριστόφιας  η ο Κασουλίδης  από το χώρο του ΑΚΕΛ. Ούτε  και ο Παπαδόπουλος, μετά τις αισχρολογίες και κατηγορίες από και προς τα άλλα κόμματα.Back To Top

Public Assemblies

Προεδρικά Λαϊκά Συμβούλια

Τα λαϊκά συμβούλια θα είναι ανοικτά για να προσέλθουν όσοι θέλουν. Πολιτικοί και επίσημοι μπορούν να παρουσιαστούν μόνο ως απλοί άνθρωποι. Αυτοί έχουν εξέδρες να εκφράσουν τις γνώμες τους.  Θέλω επαφή με το κόσμο που δεν πολιτεύεται. Ο απλός κόσμος θα έχει το λόγο στα λαϊκά συμβούλια. Τα λαϊκά συμβούλια θα είναι για το λαό. Θα μπορεί ο λαός, να με ενημερώνει, και να τον ενημερώνω. Να με ανακρίνουν. Να μου υποδείξουν προβλήματα, που παραμένουν άλυτα. ( όχι ρουσφιέτα) Θα μπορούμε να συζητήσουμε, με το απλό κόσμο, προβλήματα και πιθανές λύσεις των προβλημάτων.

Προτίθεμαι να  οργανώνω, και να λαμβάνω μέρος σε ανοικτά λαϊκά συμβούλια. Τουλάχιστο ένα λαϊκό συμβούλιο το μήνα, στη κάθε επαρχία. Ένα μήνα σε μια επαρχία, τον άλλο μήνα σε άλλη επαρχία. Εκτός από τα επαρχιακά, θα έχω τα εσωτερικά λαϊκά συμβούλια. Μία μέρα τη βδομάδα σε συγκεκριμένες ώρες, θα έχω μικρά λαϊκά συμβούλια στο προεδρικό, όπου θα μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει να ανταλλάξουμε ιδέες.  Στην απουσία μου, θα έχω πέντε αντιπροέδρους που θα μπορούν να με αντικαταστήσουν.

Θα ενθαρρυνθεί ο λαός να λαμβάνει μέρος. Όταν χρειάζεται θα γίνονται ποιο συχνά. Θα μπορούμε να τα καλύπτουμε τηλεοπτικά για να συμβάλει και να ενημερώνεται και ο υπόλοιπος κόσμος, ακούγοντας τι έχει να πει ένας πολίτης. Να ακούνε όλοι το τι λέει ο κόσμος, το τι ζητά, το τι είναι σοβαρό θέμα για τον κόσμο.

Τα λαϊκά συμβούλια, θα είναι η συνεχής επαφή μου με το λαό. Θα είναι το οξυγόνο της πολιτικής μας κατεύθυνσης. Εκεί που υποδεικνύει ο κόσμος μια καλή ιδέα, δεν έχω πρόβλημα να την υιοθετήσω. Δεν είναι ανάγκη να είναι γεννημένες από εμένα και τα συμβούλια μου οι ιδέες. Εκεί που μας υποδεικνύει ο κόσμος ένα λάθος, ή μια λανθασμένη πορεία, ή και μια ανεπιθύμητη πορεία, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, όταν πεισθώ, να αλλάξω πορεία.  Να πάρω στροφή, στο προς το τι είναι ποιο επιθυμητό, και σωστό για το λαό.

Υπουργικά Λαϊκά Συμβούλια

Τα Υπουργικά θα είναι ακριβής αντιγραφή των προεδρικών λαϊκών συμβουλίων. Οι υπουργοί θα είναι υπόχρεοι να βγαίνουν έξω.  Nα συναντούν τον κόσμο. Nα ακούνε τα προβλήματα. Nα ανακρίνονται από το λαό και να ανταλλάζουν ιδέες. Σκοπός θα είναι να εντοπίζονται προβλήματα. Nα αντιμετωπίζονται προτού φτάσουν στο απροχώρητο. Θα είναι μέρος της προ ενεργητικής μου πολιτικής. Θα περιορίζονται όμως στα θέματα των αρμοδιοτήτων του κάθε υπουργείου.Back To Top

Ministries & Assistant ministers

Υπάρχουν πολλοί  ικανοί και άξιοι νεότεροι,  πού όταν καλεστούν, θα μπορούν να υπηρετήσουν πάνω από κομματικό προσανατολισμό, σε όλα  τα κυβερνητικά σώματα. Όταν καλεστούν να  υπηρετήσουν , χωρίς η πρόσκληση να είναι αντάλλαγμα σε πολιτικά κόμματα, θα μπορούν να προσφέρουν σε πολύ ψηλά επίπεδα.  Έχουμε πολλούς τέτοιους,  γνωστούς και άγνωστους.

Τέτοια παραδείγματα είναι ο Κύριος Λιλήκας τέως υπουργός εξωτερικών. Τόλμησε να σταθεί για αυτό πού πιστεύει ότι είναι το συμφέρον της πατρίδας του, ασχέτως της σκληρής τιμωρίας που θα έπαιρνε. Οι άλλοι το επικάλεσαν προδότη. Εγώ τον επικαλώ ηρώα του πολιτικού στίβου, διότι τόλμησε να πει αυτό που πίστευε. 

Ο κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου ( Νυν βουλευτής του ΔΥΣΗ) Έχει τρομερές ικανότητες και μπορεί να προσφέρει υπέρ κομματικά όταν του δοθεί η ευκαιρία. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ικανότητες τέτοιων ανθρώπων.  Ο κύριος Παπαδάκης πιστεύω από το χώρο της ΕΔΕΚ, ο Κύριος Πιττακοπήτης από το ΔΗΚΟ, Ο κύριος Πουργουρίδης. Η κυρία Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ο κύριος Μαρίνος Συζόπουλλος από το χώρο της  ΕΔΕΚ.  Και   πολλοί άλλοι  άγνωστοι που γνωρίζω και θέλω να συμβάλουν.

Δεν είμαι προκατελημένος εναντίον κανενός κόμματος, ή εναντίον κανενός ικανού πολιτικού και μη, που μπορεί να συνεισφέρει. 

Εργασίες Υπουργείων

Οι εργασίες των υπουργών και των υπουργείων θα μετατραπούν από αντικρούστηκες σε προ ενεργειακές. Αντί να κάθονται να περιμένουν να κινούνται για λύση προβλημάτων όταν ένα θέμα έχει φτάσει στο απροχώρητο και έχει ξεχειλίσει , τα υπουργεία  θα βγαίνουν έξω και θα ανακαλύπτουν θέματα τα οποία χρειάζονται προσοχή και λύση.   Αυτή θα είναι η βάση δράσεων σε όλα τα υπουργεία. Γι’ αυτό και τα υπουργικά λαϊκά συμβούλια, τα οποία δεν θα είναι οι μόνες έξοδοι των υπουργείων.

Σχεδόν όλα τα καυτά θέματα της ημέρας, είναι αποτέλεσμα μη έγκαιρης αντιμετώπισης από τα αρμόδια υπουργεία και τα τμήματα των.  Παραδείγματα πολλά. Συριακό, όταν αγνοήσαμε τη Συρία.  Κτηνοτροφικό όταν το φλερτάραμε αλλά δεν το λύσαμε προτού έρθει δικαστική λύση από τη Ευρώπη. Οικιστικό όταν ξεχείλισε το ποτήρι. Ανώμαλη αύξηση τιμών σε είδη βασικής ανάγκης. Κυκλοφοριακό χάος και ταλαιπωρία των οδηγών μας. Οικονομικό, Μορφωτικό, Υγεία. Γεωργικό. Σε όλους τους τομείς τρέχουμε να σβήσουμε φωτιές, στο μετέπειτα, αντί να εμποδίζουμε  φωτιές πριν να  ανάψουν.

Πώς θα πετύχουμε να είμαστε προ – μαχητικοί?

Στο κάθε υπουργείο θα διοριστούν υφυπουργοί. Ο αριθμός υφυπουργών θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες του κάθε υπουργείου. Για παράδειγμα το Υπουργείο εξωτερικών λόγω της πλατείας βάσης που πρέπει να αγωνίζεται  για το Κυπριακό θα έχει  μέχρι  πέντε ή και παραπάνω υφυπουργούς. Ο κάθε ένας θα αναλάβει ειδίκευση σε ένα τομέα. Θα οργώνουν τη διεθνή κοινότητα και θα μάχονται επί 24 ωρης βάσης. Δεν είναι φυσιολογικά εφικτό να περιμένουμε από ένα άτομο τον Υπουργό εξωτερικών, να φέρει εις πέραν το απαιτούμενο έργο χωρίς αδυναμίες, χωρίς παραλήψεις, χωρίς οδυνηρά λάθη. Στο εθνικό πρόβλημα, απαιτούνται τα πιο ψηλά επίπεδα αποδόσεων και παραγωγικότητας. Στο εθνικό πρόβλημα ατέλειες, αδυναμίες, και λάθη, δεν επιτρέπονται και πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο.

Η γεωργία μας απειλείτε  με εξαφάνιση. Βλέπουμε τους σταφυλοπαραγογούς να πετάνε ολόκληρες σοδιές σταφυλιών και να βλέπουν το ιδρώτα τους να πάει στο αέρα χωρίς αμοιβή. Υπάρχουν λύσεις.  Βλέπουμε τη καρποφόρα γεωργική γη να εξαντλείται. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται το υπουργείο γεωργίας να έχει υφυπουργούς για κάθε κύριο τμήμα. Θα προτιμηθούν αιτητές ως  υφυπουργοί  που θα κατάγονται από αυτό τον γεωργικό κόσμο. Από οικογένειες γεωργών που θα γνωρίζουν και θα καταλαβαίνουν το πόνο και τα προβλήματα των γεωργών. Θα ζητήσουμε από τους συνδέσμους γεωργών να εισηγηθούν άξιους ανθρώπους για αυτές τις θέσεις.

Οι συνθήκες και απαιτήσεις του κάθε υπουργείου θα κρίνουν, πόσους υφυπουργούς θα χρειάζεται. Ο κάθε υφυπουργός θα αναλαμβάνει ένα ειδικό τομέα, το οποίο θα βγαίνει έξω και θα τον γνωρίζει σε λεπτομέρεια. Ο κάθε υφυπουργός θα πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει ευθύνη υπουργού. Να μην έχουμε  το επικίνδυνο σκηνικό, όπου ένα κόμμα ανακαλεί υπουργούς η ένας υπουργός παραιτείτε και  δημιουργούνται κενά με επικίνδυνες επιπτώσεις.Back To Top

New Ministries

Εκεί που χρειάζεται, θα δημιουργηθούν νέα υπουργεία. Υπάρχουν κενά.  Χρειάζεται βαθειά μελέτη. Σε ένα όμως τομέα είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε  νέο υπουργείο.  Υπουργείο  Οικολογίας & περιβάλλοντος . Η ποιότητα της ζωής μας, απειλείτε  συνεχώς από αντί οικολογικούς παράγοντες. Η ποιότητα της ζωής και η ανάπτυξη των παιδιών μας, δέχεται τρομερά κτυπήματα καθημερινά. Ακόμα και η απόλαυση, των φυσικών πλούτων της πατρίδας μας περιορίζεται όλο και πιο πολύ. Δεν μιλώ μόνο για καυσαέρια και δάση. Οι τροφές των παιδιών μας, είναι γεμάτες από δηλητήρια. Το έργο προστασίας του πολίτη και του περιβάλλοντος είναι γιγαντιαίο. Γι' αυτό, όταν με τιμήσει ο Κυπριακός λαός με τη ψήφο του, προτίθεμαι να δημιουργήσω Υπουργείο Οικολογίας & περιβάλλοντος.

 

Το κόμμα των οικολόγων περιβαλλοντιστών, πιστεύω έκανε και κάνει πολύ καλή δουλειά. Δεν μπορεί όμως ένας τόσο σημαντικός τομέας που επηρεάζει τη ποιότητα ζωή μας, να μένει έξω από κυβερνητικό προγραμματισμό και ενεργειών. Δεν θέλουμε αντιδράσεις στο μετέπειτα, χρειαζόμαστε έργα στο πριν. Ο Περδίκης με τα περδικούδκια του μάχονται αναγκαστικά σε μόνιμη αντιδραστική βάση.

 

Η εμπειρία και οι γνώσεις των οικολόγων περιβαλλοντιστών, θα αξιοποιηθούν και θα εκμεταλλευτούν. Φαίνεται να έχουν περισσότερες ειδικές γνώσεις  και εμπειρίες από κυβερνητικά τμήματα. Είναι απαράδεκτο. Και πάλι χωρίς αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτώ αυτές τις γνώσεις και εμπειρίες, και θα δώσω θέσεις στο νέο υπουργείο σε άτομα με ειδικές γνώσεις , από το κόμμα των περιβαλλοντιστών. Τονίζω χωρίς όρους και χωρίς αντάλλαγμα. Έστω και εάν κάνουν εκλογική εκστρατεία ενάντιο της υποψηφιότητας μου. Χρειαζόμαστε τις έμπειρες γνώσεις τους.

 Back To Top

Public Service

Ακόμα ένας τρόπος για προ μαχητική αντιμετώπιση προβλημάτων

Κανένα υπουργείο δεν μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά χωρίς τη συμβολή των δημόσιων υπαλλήλων που το επανδρώνουν.

Θα γίνει αξιοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων σε όλους τους τομείς. Υπουργοί  και υφυπουργοί έρχονται και φεύγουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι των υπουργείων και άλλων τμημάτων παραμένουν. Οι δημόσια υπάλληλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα περισσότερα προβλήματα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί έχουν την εμπειρία. Γι’ αυτό πρέπει να τους αξιοποιήσουμε. Να τους αξιολογήσουμε και να  κάνουμε τη προσφορά τους πιο αξιέπαινη.

Για προ μαχητική  δράση πρέπει  να προτρείνουμε τη δημόσια υπηρεσία να γίνει εξ ολοκλήρου πιο αποδοτική, πιο παραγωγική και πιο οικονομική. Οικονομική δεν σημαίνει αποκοπή απολαβών. Σημαίνει αύξηση παραγωγικότητας και αύξηση αμοιβών σε αυτούς που αποδίδουν. Θα τους προτρείνουμε και με το καρώτο σε υψηλότερες αμοιβές , και  μπόνους.  

Στόχος θα είναι η απλοποίηση. Η Εξοικονόμηση. Η καταπολέμηση της ταλαιπωρίας του κοινού. Όλες οι υπηρεσίες να προσφέρονται σε όλες τις πόλεις. Όλα τα υπουργεία να έχουν παραρτήματα εξυπηρέτησης του κοινού σε όλες τις πόλεις.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μας είναι από τους πιο ψηλά μορφωμένους στο κόσμο. Έχουν τις ικανότητες. Θα βρούμε τρόπο να καλλιεργήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτές τις ικανότητες. Θα επενδύσουμε αποφασιστικά  στην εξόπλιση, να τους δώσουμε όλα τα όπλα, όλα τα εργαλεία και εξαρτήσεις  που χρειάζονται για να μπορέσουν να εκτελέσουν το έργο τους με αυξημένες προδιαγραφές. Θα επενδύσουμε όμως πρωτίστως  στο ανθρώπινο δυναμικό. Εκεί που χρειάζεται, θα εργοδοτήσουμε ανθρώπους με ειδικότητες, και εμπειρία από το ιδιωτικό τομέα.

Να τερματίσουμε το πρέπει να είναι του κυβερνόντος η των συν κυβερνόντων κομμάτων για να πάρουν προαγωγή. Να θεσπίσουμε το ο ποιο ικανός να παίρνει προαγωγή. Να ενθαρρύνουμε τη παραγωγικότητα, τη ποιότητα και τη καλύτερη ικανότητα.

Περίληψης

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Προ ενεργητικό πρόγραμμα. Οι υπουργοί θα βγαίνουν έξω να ανακαλύπτουν και να λύνουν προβλήματα προτού φτάσουν στο απροχώρητο. Ανοικτή και συνεχής επικοινωνία με το λαό από το πρόεδρο, υπουργούς και όλη τη κυβέρνηση.

 

·          Προεδρικό Συμβούλιο – Πέντε αντιπρόεδροι / υφυπουργοί παρά το προέδρο με ειδικούς ρόλους για τη σύνθεση λύση του Κυπριακού. Αξιότιμα μέλη που δεν  διεκδικούν καρέκλες και προεδρία κομμάτων και κυβερνήσεως. Άνθρωποι που μπορούν να υπηρετήσουν τη πατρίδα χωρίς κομματικές υποχρεώσεις. 

Λαϊκά Συμβούλια – Προεδρικά και υπουργικά ανοικτά  λαϊκά συμβούλια.  

·          Υπουργεία- Υφυπουργοί-– Υφυπουργοί αναλόγως των αναγκών κάθε υπουργείου προς εκτέλεση προ ενεργειακής πολιτικής. 

·          Νέα Υπουργεία Νέα υπουργεία εκεί που χρειάζονται.

·          Δημόσια Υπηρεσία – Αξιολόγησης των ικανοτήτων και εμπειριών των κυβερνητικών υπαλλήλων.Back To Top