Οικονομία Ελάττωση Φορολογίας

  


Συντάξεις. Άμεση αύξηση. Καμία σύνταξη να μην είναι κάτω από το όριο φτώχειας
Ημερομίσθια και Προαγωγές γυναικών. Επιχορηγήσεις μητέρων να επιστρέψουν στη εργασία
Χρηματιστήριο
Χαμηλόμισθοι
Φορολογία - Μείωση / Αύξησης φορολογιών / Έλεγχος κόστους ζωής
Χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων / εμπορικές επιχειρήσεις ιδιοκτησίες κομμάτων
Οικονομική Ανάπτυξης

Συντάξεις. Άμεση αύξηση. Καμία σύνταξη να μην είναι κάτω από το όριο φτώχειας

Άμεση αύξησης συντάξεων με τη ανάληψη προεδρίας, όταν με τιμήσει ο λαός.  Δέσμευση να αυξηθούν οι συντάξεις, όλων των συνταξιούχων που είναι κάτω από το όριο φτώχιας, αμέσως. Η ποιο χαμηλή σύνταξης να είναι πάνω από το όριο φτώχειας.

Αυτή τη ιδέα την έχουν κλέψει η μάλλον τη έχουν δανειστή από το πρόγραμμα μου οι άλλοι 3 υποψήφιοι. Και χαίρουμε δεν παραπονούμε. Την άφησα να διαδοθεί μαζί με άλλα κύρια σημεία μερικά από τα οποία και πάλι δανείστηκαν ορισμένοι, γιατί θέλω να τη υιοθετήσουν. Οπωσδήποτε θα το αρνηθούν βέβαια.  Δεν τους έδωσα  το πώς θα χρηματοδοτήσω τέτοια άμεση αύξηση, χωρίς αύξηση φορολογιών.   Ήταν μια μικρή παγίδα που χρησιμοποιείτε στο ντιρεκτ μαρκετινκ, για  να μπορώ να αποδείξω ότι δανείστηκαν τη ιδέα μου. Όταν δανείζονται κάποιοι μια ιδέα άλλου πρέπει να έχουν και τη απαιτούμενη πίστη στη ιδέα για να ξέρουν και να μπορέσουν να τη  εκτελέσουν όμως.

Πως θα  χρηματοδοτήσουμε τη αύξηση των συντάξεων και τη έλλειψη στο ταμείο των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Εθελοντική συνέχιση εργασίας από οποιουσδήποτε το επιτρέπει η υγεία τους. Κίνητρα που θα ωθήσουν τους υγιείς συνταξιούχους που το μπορούν και το θέλουν, να  παραμείνουν εργάσιμοι παρατείνοντας τη εργοδότιση τους, για όσο καιρό το θέλουν οι ίδιοι. Τα κίνητρα θα είναι αφορολόγητοι μισθοί.  Πολλοί θέλουν να επεκτείνουν τη ενεργών ζωή τους, διότι δεν έχουν τίποτα να κάνουν.

Εθελοντική επέκταση της εργάσιμης χρονολογίας των αυτό εργοδοτούμενων. Με τα ίδια κίνητρα αφορολόγητων εισοδημάτων η σε βάση κλίμακας προς αποφυγή καταχρήσεων. ΠΧ Η μεγάλη πλειοψηφεία των αυτό εργοδοτούμενων συνεχίζει και εργάζεται έτσι κι’ αλλιώς αλλά σε αδήλωτη βάση. Τώρα θα μπορεί να το δηλώνει  αφού θα είναι αφορολόγητος ο μισθός τους.

Ελαστικότητα ούτως ώστε ένας συνταξιούχος να μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται και σε μερική απασχόληση και να έχει μειωμένη σύνταξη. Αυτό θα ενθαρρύνει αυτούς που θέλουν να ελαττώσουν τις ώρες εργασίας, αλλά να μην βρεθούν εντελώς χωρίς ασχολία. Ανταλλαγή σύνταξης με το αφορολόγητο μισθό της μερικής απασχόλησης. Ειδικά πακέτα συμβιβασμού όπου ο μερικός απασχολημένος, παίρνει μειωμένη σύνταξη, ενόσω ασχολείστε. 

Ελαστικότητα επίσης ούτως ώστε ένας υγιείς συνταξιούχος να μπορεί να σταματήσει ένα χρονικό διάστημα να ξεκουραστεί και να μπορεί να επιστρέψει στη εργάσιμη εν ενεργό ζωή όποτε το θέλει, και πάλιν με αφορολόγητο εισόδημα.

Ελαστικότητα ούτως ώστε ένας συνταξιούχος να  μπορεί να επιλέξει να τερματίσει τη εργασία του, αλλά να αναλάβει, μία άλλη εργασία η οποία θα του είναι ποιο εύκολη. Ένας εργάτης των οικοδομών μπορεί να πάρει εργασία ως κλητήρας, ως οδηγός, ως βοηθός. Μια εργασία τη οποία θα του επιτρέπει η φυσική του κατάσταση να ασκεί.

Σε Σύντομο χρονικό διάστημα θα εξισωθούν τα οικονομικά και θα έχουμε και πλεόνασμα. Οι οικονομίες από τις συντάξεις που δεν θα πληρώνει το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, σε αυτούς που θα παραμείνουν εργάσιμοι, θα είναι πολύ ποιο ψηλές από το επιπρόσθετο κόστος που θα χρειαστεί να καλύψουμε τη αύξηση των συντάξεων  στο σημείο που θα είναι πάνω από τα όριο φτώχιας.

Το πρώτο χρόνο θα έχουμε ένα ποσοστό που θα επιλέξουν να επεκτείνουν τη εργατική τους ζωή. Ενόσω αυτοί η τουλάχιστο ένα μέρος αυτών συνεχίζουν τη ενεργή ζωή τους για δύο , τρία, πέντε χρόνια η και παραπάνω, το δεύτερο και τρίτο χρόνο, θα μπουν και άλλοι και θα αυξάνετε ο αριθμός που δεν θα παίρνουν σύνταξη διότι θα είναι σε ενεργό ζωή. Έτσι τα εισοδήματα από τις εξοικονομήσεις των πληρωτέων συντάξεων θα είναι ίσως και πολύ περισσότερα από το κόστος χρηματοδότησης των αυξήσεων στις χαμηλές συντάξεις να υπερβούν το όριο φτώχειας.

Όταν δούμε πόσοι ασκούν το δικαίωμα να επεκτείνουν τη εργάσιμη ζωή τους, και τις εξοικονομήσεις τότε το δεύτερο στάδιο θα είναι να χρησιμοποιήσουμε μέρος των πλεονασμάτων πρώτον  για να αυξήσουμε περαιτέρω τις συντάξεις.  Δεύτερον για να δώσουμε περεταίρω κίνητρα σε αυτούς που επιλέγουν να επεκτείνουν τη εργάσιμη ζωή τους. Κίνητρα στη μορφή μετρητών επιστροφών. Εάν εξοικονομούμε από κάποιον  400 λίρες το μήνα θ μπορούμε να του επιστρέφουμε τις 100 η 200 έστω και εάν παίρνει το αφορολόγητο εισόδημα από τη εργασία του.

Επιπρόσθετο κέρδος θα είναι η κάλυψη κενών θέσεων , και μείωση εισαγόμενων εργατών.

Δρακόντεια μέτρα εναντίων αυτών που εκμεταλλεύονται το σύστημα και ενώ εισπράττουν σύνταξη εργάζονται παράνομα χωρίς να δηλώνουν το εισόδημα τους. Μέτρα προστασίας των συνταξιούχων που θέλουν να επεκτείνουν τη εργάσιμη ηλικία τους, ούτως ώστε ο εργοδότης να μην δικαιούται να τους απολύσει λόγω ηλικίας ενόσω μπορούν να εκτελούν τις εργατικές τους υποχρεώσεις.

Οι άλλοι υποψήφιοι μας λένε ότι σκοπός τους είναι …. Όπως ο Κυρ Χριστόφιας στη ομιλία του στη Τερσεφάνου στις 25 Νοεμβρίου. Εγώ δεν λέω σκοπός μου είναι. Εγώ δεσμεύομαι και υποδηκνείω ότι θα αυξήσω τις συντάξεις να μην υπάρχει σύνταξης κάτω από το όριο φτώχειας αμέσως όταν εκλεγώ πρόεδρος. Επιπλέον υποδηκνείω και πως θα χρηματοδοτήσω αυτό το έργο. Έτσι γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι εφικτό.Back To Top

Ημερομίσθια και Προαγωγές γυναικών. Επιχορηγήσεις μητέρων να επιστρέψουν στη εργασία

Ημερομίσθια και προαγωγές

Με τη ανάληψη προεδρίας, όταν με τιμήσει ο λαός με τη ψήφο του, άμμεσα μέτρα εξίσωσης των ημερησίων των γυναικών.  Παράλληλα άμεση εξίσωση δικαιωμάτων προαγωγής της γυναίκας, βασιζόμενα στα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή των  ανδρών.

Σε συνεργασία με γυναικείους οργανισμούς, εργοδότες και συντεχνίες. Να θεσπιστεί σχέδιο προς άμεση εφαρμογή εξίσωση μισθών και προαγωγών των γυναικών. Θα θεσπιστούν από τους ιδίους τους εμπλεκόμενους τα μέτρα διακυβερνήσεως και κανονισμοί βάσει τους οποίους πρέπει να τηρούν και οι εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι

Σκληρά μέτρα ενάντια εργοδοτών που κάνουν διάκριση φύλου στις απολαβές των εργοδοτούμενων. Αλλά και προστασία εναντίον αβάσιμων κατηγοριών από γυναίκες που θα προσπαθήσουν να κάνουν κατάχρηση των δεσμών.

Επιχορηγήσεις νεαρών μητέρων για να επιστρέψουν στη  εργασία

Επιχορηγήσεις που θα βοηθούν στα έξοδα νηπιαγωγείου, για να μπορεί η εργαζόμενη μητέρα, να επιστρέψει στη δουλειά.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι επιχορηγήσεις νεαρών μητέρων? Αυτοχρηματοδοτούμενες. Με τη αύξηση των απολαβών μίας οικογένειας, πολλές οικογένειες θα μπουν στη φορολογική κλίμακα, διότι το οικογενειακό εισόδημα πλέον θα υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο. Εάν το αφορολόγητο οικογενειακό όριο είναι £10000.00 και ο άνδρας κερδίζει £9000.00 το χρόνο, όταν κερδίζει και η μητέρα άλλες έστω και £ 6000.00 τότε η κυβέρνηση θα εισπράττει φόρους και κοινωνικές ασφαλίσεις, στις  £5000.00 για τις οποίες δεν εισπράττει όταν μένει στο σπίτι η γυναίκα. Αυτοί οι φόροι θα χρηματοδοτήσουν τις επιχορηγήσεις προς τα νεαρές μητέρες.

Έτσι βρίσκουμε τη χρυσή δομή. Κερδίζει η οικογένεια επιπρόσθετο εισόδημα. Κερδίζει η μητέρα διότι δεν χάνει τη καριέρα της δουλειάς της.  Κερδίζει η κυβέρνησης επιπρόσθετα έσοδα. Κερδίζουν οι εργοδότες διότι δεν μένουν κενές θέσεις και δεν χρειάζεται να ειδικεύσουν άλλα άτομα που μπορεί να τους πάρει και μερικά χρόνια πολλές φορές.

Μέτρα και πάλι ως κίνητρα αποφυγής κατάχρησης. Εάν δεν έχει δηλωμένο εισόδημα η νεαρή μητέρα βάση του οποίου θα αλλάζει ο φορολογικός κώδικας του συζύγου τότε δεν θα δικαιούται επιχορήγησης.Back To Top

Χαμηλόμισθοι

Συνεργασία κυβέρνησης, συντεχνιών και εργοδοτών για να θεσπιστεί αυτόματο χαμηλό όριο μισθών,  που να καλύπτει όλους τους τομείς.   Το χαμηλό ορίων μισθών, να μην είναι κάτω από το όριο φτώχειας.  Να θεσπιστεί σε ένα λογικό όριο πάνω από το όριο φτώχειας. Μπορούμε να βρούμε και πάλι τη χρυσή δομή, όπου οι χαμηλόμισθοι να μπορούν να ζουν χωρίς συνεχείς  στερήσεις των βασικών αναγκών.Back To Top

Χρηματιστήριο

πολιτών.  Όλα τα κόμματα κυβέρνησαν η συγκυβέρνησαν. Κανείς δεν τιμωρήθηκε. Ο κόσμος δεν αποζημιώθηκε. Κομματάρχες και άλλοι με εκατομμύρια σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, σε γνώση  του προέδρου της Δημοκρατίας, και δεν ερωτούν το πόθε έσχε.  Όλα από τις αποταμιεύσεις που έγιναν με σκληρή στέρηση από το κοσμάκη.

Τέτοια οικονομικά εγκλήματα δεν ξέχνιουνται. Ηρθε η ώρα για διώξεις όπου βρεθεί ενοχή. Μόνο εγώ που δεν εξαρτούμε από τους εκμεταλλευτές μπορώ να το κάνω και θα το κάνω. Τα μέτρα που θα πάρω θα στηρίζουν τα θύματα του χρηματιστηρίου το απλό λαό. Όταν με τιμήσει ο λαός με τη ψήφο του, από τη πρώτη μέρα της προεδρίας μου ως πρώτο μέτρο, θα  παγιοποιήσω τα υπόλοιπα όλων των δανείων που έγιναν για αγορά μετοχών και δεν έχουν ξοφληθεί. 

Υπάρχουν  θεμιτοί και αθέμιτοι κανόνες, οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται, στη χορήγηση δανείων για αγορά μετοχών. Οι τράπεζες, έχουν σπάσει αυτούς τους κανόνες.  Όταν αποδειχτούν ένοχοι τοτε όχι μόνο θα αναγκαστούν να αποσβέσουν τα παράνομα δάνεια αλλά, θα πληρώσουν και  αποζημιώσεις, στους πολίτες που έσπρωξαν να χάσουν λεφτά στο χρηματιστήριο.

Εάν βρούμε ενοχιτικά στοιχειά, που οπωσδήποτε θα βρούμε, τουλάχιστο ενάντια στις τράπεζες,  τα δάνεια θα  αποσβεστούν από τις ίδιες της τράπεζες.  Θα απαλλαχτούν οι πολίτες από αυτά τα εμπεκτα και παράνομα  δάνεια. Ο Τράπεζες είτε σε εθελοντική, είτε σε αναγκαστική βάσει, θα εξαναγκαστούν να  αποζημιώσουν το κοινό. Όσοι έχουν τέτοια δάνεια τους συμβουλεύω να μην πληρώσουν άλλο γρόσι προς εξόφληση μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες  και βγουν δικαστικές αποφάσεις ενάντιο στους εμπλεκόμενους.

Εμείς θα κάνουμε πραγματικές έρευνες οπουδήποτε χρειάζεδται. Θα φέρουμε εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό. Θα συστήσουμε επιτροπή από απλούς ανθρώπους που είχαν παρασυρθεί και έχασαν τις αποταμιεύσεις τους. Όχι από κόμματα και κομματικά όργανα με συμφέροντα και υποχρεώσεις σε χρηματοδότες. Από απλό κόσμο που έχασε. Αυτοί θα είναι οι κριτές! Οπού αποδεικνύονται αδικήματα τοτε οι ένοχοι θα δειοχθούν νομικά. Οι καταχραστές θα επομοιθούν τεράστια προστίμαρα, και σκληρές ποινές  προστίμων και φυλάκισες. Θα τους τρέξουμε όπου και νάναι. Σε όποια γωνιά της γης και να έχουν τα κλεμμένα λεφτά του Κυπριακού λαού θα τα διεκδικήσουμε.; Back To Top

Φορολογία - Μείωση / Αύξησης φορολογιών / Έλεγχος κόστους ζωής

Μείωση φορολογίας

 

Πιστεύω ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα περιθώρια για μείωση φορολογίας.  Η φορολογία όλων των εργαζομένων, είτε ψηλών, είτε χαμηλών εισοδημάτων να μειωθεί. Πιστεύω ότι όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Είναι άδικο να εξαιρούμε ένα ζευγάρι, διότι επένδυσε χρόνια να εξειδικευτεί για να πάρει ένα ποιο ψηλό μισθό. Η να εξαιρούμε έναν ο οποίος κάνει επικίνδυνη και πολύωρη δουλειά, για να κερδίσει κάτι παρά πάνω. Οι μειώσεις βεβαίως θα είναι σε ποιο μεγάλο βαθμό, στα  χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

 

Θέλω να μειώσω επίσης και τη φορολογία των επιχειρήσεων, με μεγαλύτερες μειώσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Όταν όλοι πληρώνουν τους φόρους τους, όπως πληρώνει ο κάθε εργαζόμενος, τότε και η φορολογία των επιχειρήσεων  μπορεί να μειωθεί. 

 

Προς το παρόν, πληρώνει τη νύμφη ο εργαζόμενος  λαός, ενώ οι μεγάλο επιχειρηματίες,  που έχουν τεράστια κέρδη, δεν πληρώνουν. Τα κίνητρα τώρα τους σπρώχνουν να μην πληρώνουν. Δεν υπάρχει νομική δίωξης. Αντιθέτως υπάρχει και προστασία.  Σε κάποιο στάδιο, έρχεται η κάθε κυβέρνηση, με τη συγκατάθεση όλων των κομμάτων,  αφού όλοι χρηματοδοτούνται από αυτούς που δεν πληρώνουν φόρους, και τους δίνει και επίσημη χάρη, με μια αμνηστία.

 

Δίδοντας χάρη, μια κυβέρνηση, δεν χαρίζει λεφτά από τη τσέπη των ηγετών. Χαρίζουν τα λεφτά που ανήκουν στο κοσμάκη. Χαρίζουν τα λεφτά των εργαζομένων, στους πολύ εκατομμυριούχους. Αυτοί οι φοροφυγάδες, γιατί να πληρώσουν τους φόρους τους, όταν γνωρίζουν ότι θα τους έρθει χάρη από τη ίδια τη κυβέρνηση. Όταν γνωρίζουν ότι τα κόμματα που χρηματοδοτούν, θα βρούνε δικούς τους ανθρώπους, στα κυβερνητικά τμήματα και στις βουλευτικές επιτροπές, να κλείσουν τις υποθέσεις τους, πληρώνοντας ένα συμβολικό ποσό.

 

 

Θα ενθαρρύνουμε και τις μεγάλο επιχειρήσεις να πληρώσουν τους φόρους τους, με δυνατά θετικά και αρνητικά κίνητρα. Όταν λέω σκληρά μέτρα, θα δείτε ότι εννοώ σκληρά μέτρα, που θα κάνουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες και αυτούς που τους βοηθούν στη φοροδιαφυγή, να τρέμουν, εάν τολμήσουν παράνομη διαφυγή. Ένα μέτρο θα είναι ότι θα επιδιώξω νομοθεσία, που να απαγορεύει ακόμα και σε πρόεδρο, να δίνει φορολογική αμνηστία. Όταν γνωρίζει ο επιχειρηματίας, ότι με τη αλλαγή κυβέρνησης, θα πάρει και μια αμνηστία, γιατί να πληρώσει? Τέρμα σ’ αυτό.

 

Οι ρυθμοί φορολογικών μειώσεων θα εξαρτηθούν από το τι θα βρούμε στα ταμεία της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε στο που στεκόμαστε. Τη μια μέρα μας λέγει ο πρόεδρος ότι έχουμε δυνατά ταμεία. Την άλλη μέρα οι υπουργοί του μας λένε ότι βρισκόμαστε μπροστά από καταστροφικές περιόδους διότι το ΤΚΑ δεν έχει λεφτά. Τη μεθεπόμενη μας λένε ότι πρέπει να γίνουν τρομακτικές φορολογικές αυξήσεις.  Είναι άγνωστη η πραγματικότητα.

 

 

Μείωσης Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, χρειάζεται ριζική μελέτη και αναδιοργάνωση. Είδη βασικής ανάγκης που τυγχάνουν να συμπεριλαμβάνονται στο ΦΠΑ, είτε σε ψηλό, είτε σε χαμηλό ποσοστό, πρέπει εξαιρούνται και θα πάνε στο παρονομαστή του μηδέν, όταν πετύχουμε ειδική σύμβαση στο φορολογικό από τη ΕΕ

 

Δε δέχομαι το είμαστε αναγκασμένοι από τη ΕΕ. Θα δείτε το μέρος του εκλογικού μου προγράμματος τι σκοπούς και σχέδια δράσεως έχω για τη ΕΕ.  Αλλά έστω και εάν σε ορισμένο βαθμό η σε ορισμένες περιπτώσεις, προς το παρόν είμαστε αναγκασμένοι τότε και πάλι θα βρω τρόπο να επιστρέψω, αυτή τη έμμεση ψηλή φορολογία, στους εργαζόμενους που το έχουν ανάγκη.

 

Οι εργαζόμενοι και οι πολυμελείς οικογένειες,  μπορούν για παράδειγμα  να πάρουν ποιο μεγάλες φορολογικές απαλλαγές. Μπορεί να δώσομε φορολογικές πιστώσεις, είτε για μελλοντικές φορολογίες, είτε και σε επιστροφή μετρητών. Υπάρχουν τρόποι, και θα βρούμε τρόπους να ελαφρύνουμε το εργαζόμενο από άδικες και ψηλές φορολογίες. 

 

Άμεσες και έμμεσες μειώσεις  μέσο του οικιστικού προγράμματος.

 

Η πρώτη και άμεση  μορφή μείωσης φορολογίας, θ είναι στο καυτό θέμα στο οικιστικό.  Άμεση μείωση φόρων, στη πρώτη κατοικία. Επίσης έμμεση μείωσης  φόρων της  πρώτης κατοικίας μέσω ειδικών επιχορηγήσεων, στο οικιστικό πρόγραμμα. Αυτές οι μειώσεις, δεν θα είναι αποκλειστικά μόνο για τα νεαρά ζευγάρια χαμηλών εισοδημάτων.  Τα νεαρά  χαμηλόμισθα ζευγάρια, τα παιδιά των προσφύγων ( που έχασαν κληρονομική γη που θα τους στέγαζε), καθώς και οι πολύτεκνες οικογένειες,  θα πάρουν άλλες επιπλέον, απολαβές και βοήθειες, να ανταπεξέλθουν  στα ψηλά κόστα απόκτησης κατοικίας, και επιχορηγήσεις στα έξοδα μόρφωσης. Θα τα δείτε σε λεπτομέρεια όταν ολοκληρώσουμε το οικιστικό μου πρόγραμμα.

 

Πλήρης κατάργηση των φόρων για πρώτη κατοικία ανεξαρτήτως εισοδήματος. Για όλους. Ζευγάρια με  χαμηλά εισοδήματα θα πάρουν επιπρόσθετες βοήθειες και επιχορηγήσεις. Θα εφαρμόζεται η κατάργηση, με δεδομένα σκέλη. Για παράδειγμα  οικόπεδο μέχρι £  50000.00 λίρες να εξαιρούνται και του φόρου εγγραφής και του ΦΠΑ, όταν κερδίσουμε τις ειδικές συμβάσεις που θα απαιτήσω. Διαμέρισμα μέχρι £ 100000.00. Κατοικία μέχρι  £ 150000.00. Εάν για παράδειγμα ένα ζευγάρι, η έναν άτομο αγοράσει οικόπεδο των £120000.00. Τότε οι πρώτες £50000.00 θα είναι ελεύθερες μεταγραφής και ΦΠΡ. Θα πληρώσει μόνο για το υπόλοιπο των £70000.00. Το ίδιο για αγορά διαμερίσματος η κατοικίας.

Αυτοί που αγοράζουν ένα οικόπεδο για τη πρώτη κατοικία, όταν έρθει η ώρα να κτίσουν το σπίτι τους, θα δικαιούνται εξαίρεση η επιστροφή του ΦΠΡ στο κόστος κτίσματος στο υπόλοιπο από τη αξία του οικοπέδου πάνω στο σκέλος της κατοικίας.  Παράδειγμα. Αυτός που αγόρασε ένα οικόπεδο  £30000.00. Όταν έρθει σε πέντε χρόνια να κτίσει τη πρώτη του κατοικία, θα δικαιούται απαλλαγή του ΦΠΡ, για τις επόμενες £120000.00.

Επιπλέον όταν οι γονείς αγοράσουν ένα οικόπεδο, η ένα διαμέρισμα, η μία κατοικία, στο όνομα κάθε ανήλικου παιδιού, τους, τότε να δικαιούνται τους συντελεστές στα ίδια σκέλη για απαλλαγή ΦΠΡ και φόρο μεταγραφής. Τυχόν εκμεταλλεύσεις των απαλλαγών για κερδοσκοπία θα τηρείτε αυστηρά αλλά και θα εμποδίζεται. Τέτοια οικόπεδα η κατοικίες θα μπαίνουν στους τίτλους ιδιοκτησίας οι απαλλαγές και όταν και εάν γίνει πώλησης σε τρίτους θα πρέπει να πληρώνονται οι απαλλαγές με τόκους προτού γίνει η μεταβίβαση.

Μόνο οι Κύπριοι πολίτες να απολαμβάνουν αυτές τις φορολογικές διευκολύνσεις. Και πάλιν εάν εμποδιζόμαστε από το να προσφέρουμε αυτά τα μετρά μόνο για τους Κύπριους πολίτες, μπορούμε να πάρουμε διπλά μέτρα. Μπορούμε να ζητήσουμε ειδικές συμβάσεις από τη ΕΕ. Και μπορούμε να θεσπίσουμε πολλών ειδών φορολογικών πιστώσεων η ακόμα και δώρων βασιζόμενο στη Κυπριακή κουλτούρα. Μην αφήσετε να σας τρομάξουν οι κινδυνολογίες αυτών που γεμίζουν τα βρακιά και κρύβονται πίσω από το < μας το επιβάλει η ΕΕ>. Ήδη έχω στο μυαλό μου κριτήρια που να αποκλείουν μη Κυπρίους πολίτες.

Καύσιμα Θέρμανσης 

Κάθε χρόνο έχουμε τα ιδία και τα ίδια. Τρέχουν τα κόμματα και η κυβέρνηση να εκμεταλλευτούν αυτή τη σοβαρή κατάσταση για πολιτικιά κέρδη. Τελευταία στιγμή απαιτούν η και κάνουν παροχές με πρώτο κίνητρο τα πολιτικά ωφέλει. Πρέπει να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Γι\' αυτό θα εφαρμόσουμε αμέσως ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα όπου θα γίνονται δίκαιες παροχές σε μόνιμη βάσει και όχι σαν  ψίχουλα σε ζητιάνους.

Πιστεύω ότι η κυβέρνησης  έχει αρκετά ψηλά εισοδήματα από τη φορολογία στα άλλα καύσιμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο όπου οι ηλικιωμένοι μας, μπορεί και να πεθάνουν, οι να κακοπερνούν, διότι προσπαθούν να κάνουν οικονομία στα καύσιμα θέρμανσης όπως γίνετε σε άλλες χώρες.  Γι\' αυτό το λόγο θα θεσπίσουμε μακροχρόνιο, συνεχιζόμενο πρόγραμμα βάση του οποίου, θα  δώσουμε αφορολόγητα καύσιμα στις ευάλωτες ομάδες, και τα χαμηλά εισοδήματα, που θα συμπεριλαμβάνει και τους  συνταξιούχους χαμηλών συντάξεων.

Αυτός θα είναι ο άμεσος  σκοπός μας. Θα μελετήσουμε να βρούμε το καλύτερο τρόπο που να αποφεύγετε η κατάχρησης αυτών των παροχών από τους επιτηδείους. Μπορεί να είναι επιστροφή φορολογίας, όταν παρουσιάζεται η απόδειξης αγοράς. Μπορεί να είναι η έκδοσης  πιστοποιητικών φορολογικής χρεώσεως με τη οποία ο πωλητής να χρεώνει αφορολόγητα καύσιμα και να παίρνει πίσω τη απαλλαγή από τη κυβέρνηση. Οποιαδήποτε μορφή και εάν πάρουν αυτές οι φορολογικές απαλλαγές, θα συνοδεύονται από σκληρούς όρους, που να καταπολεμούν οποιαδήποτε κατάχρηση, είτε από χρήστες, είτε από πολίτες.

Μείωσης Κόστος ζωής με έμμεσα και άμεσα μέτρα.

Το πόσα πληρώνει ο φορολογούμενος στο κόστος ζωής, είναι ακόμα ένα σημείο, στο οποίο θα επιδιώξουμε έμμεση αύξηση στα κρατούμενα εισοδήματα των πολιτών. Δεν θα είναι μείωση φόρου, αλλά θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, διότι θα σκοπεύει να ελαττώσει τα έξοδα του νοικοκυριού. Έτσι θα σημαίνει αύξηση των εισοδημάτων με έμμεσο τρόπο.

Μπορούμε να κατορθώσουμε, μεγάλες οικονομίες βοηθώντας το λαό με ποιο χαμηλές τιμές.  Από μόνος του ο λαός, δεν το μπορεί. Χρειάζεται βοήθεια και καθοδήγηση. Εκεί που το αρμόζει,   με κυβερνητική επέμβαση, θα το πράξουμε.  Όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να επέμβει, θα δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Προγράμματα δράσεως, μέσω των οποίων οι ίδιοι οι καταναλωτές, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν από μόνοι τους. Συλλογικά κίνητρα, να ενθαρρύνουν τους λιανοπόλες, χοντροπόλες και παραγωγούς, να συμμορφωθούν. Σε εθελοντική βάσει να βρεθούν οι χρυσές δομές, οπού χαμηλώνουν η ελέγχονται οι αυξήσεις των τιμών. Ταυτόχρονος προστατεύεται και το δικαίωμα, λογικών κερδών για τους λιανοπόλες, χοντροπόλες, και παραγωγούς. Κατάργηση της αισχροκερδείας.

Ήδη έχω εμπνευστεί και δημοσιεύσει  τέτοια προγράμματα δράσεως.  Μέσα από το  Ισοκρατικού δόγμα, στις σελίδες της Ισο-οικονομίας, δίνω τέτοια  δυναμικά παραδείγματα, στο πώς θα είναι κατορθωτό, να βρούμε τέτοιες χρυσές δομές. Η Ισοκρατία καταπιάνεται και εισηγήτε τεκμηριωμένους τρόπους, καταπολέμησης των φουσκωμένων τιμών και των αισχροκερδών εις βάρος του καταναλωτή. Θα τα δείτε στο υπόλοιπο πρόγραμμα μου. Θα δείτε πως κυβέρνηση και καταναλωτές μπορούν να συνεργαστούν, και να κερδίσουν καλύτερες τιμές. Ενθαρρύνοντας τους αισχροκερδούντες, να λογικευτούν σε εθελοντική βάση. Εάν δεν ανταποκριθούν, μέσω της Ισοκρατίας , εισηγούμαι τρομακτικά  μέτρα, που θα μπορούν να πάρετε εσείς ως καταναλωτές. Μέτρα τα οποία κάνουν τους αισχροκερδούντες, να έχουν ρίγη στους σπόνδυλους τους.

 Ένα παράδειγμα όπου μπορεί να επέμβει η κυβέρνηση είναι οι αυξήσεις στα καύσιμα. Από το λεπτό που πάει η τιμή του λαδιού πάνω στις διεθνείς αγορές, δεχόμαστε εκμετάλλευση, με άμεση αύξηση των τιμών στα βενζινάδικα. Ασχέτως ότι δεν έχουν πληρώσει τι νέες ποιο ψηλές τιμές, για τη βενζίνη που είδη έχει εισαχθεί στη χώρα και που ήδη έχουν στις δεξαμενές των πρατηρίων τους. Μπορεί να τους πάρει και μήνες, να εισαγάγουν με τις νέες τιμές. Εντούτοις, αισχροκερδούν ενάντια στις πλάτες του λαού, με άμεση αύξηση τιμών. Μπορούμε και θα θεσπίσουμε κανονισμούς με τους οποίους θα τερματίσουμε τέτοιες αισχροκέρδειες, ενάντια στους καταναλωτές. Οι αυξήσεις τιμών να είναι εφικτές, μόνο στις  παραλαβές τους ο οποίες  έχουν αγοραστεί στις ποιο ψηλές τιμές. Και εάν οι τιμές πέσουν το ίδιο θα εφαρμόζεται αντιστρόφως. Θα εξαναγκάζονται να μειώνουν τις τιμές τους, όταν διανεμηθούν οι παραλαβές με τις ποιο χαμηλές τιμές.

Μείωσης φόρου μικρών και μεσαίων εταιρειών.

Ο στόχος μειώσεως της φορολογίας θα συμπεριλαμβάνει και μειώσει της φορολογίας επιχειρήσεων.  Θα ενθαρρύνουμε το επιχειρηματικό κόσμο να δηλώνει όλα τα κέρδη του όχι με μόνο αρνητικά κίνητρα αυστηρών ποινών αλλά και με θετικά κίνητρα. Παράδειγμα θα είναι κίνητρα φορολογικών πιστώσεων, η φορολογικών επιστροφών,  εκεί που μία επιχείρηση αυξήσει αισθητά τις δηλώσεις κερδών, και  ως εκ τούτου το ποσό φόρου που εισέφερε αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό.  Συνδυασμός όπου  τα μέτρα ενάντια στη φοροδιαφυγή, θα αποδώσουν. Μαζί  με τα ενθαρρυντικά μέτρα αμοιβών, των επικερδών επιχειρήσεων, θα φέρουν επιπρόσθετα εισοδήματα στη κυβέρνηση με τα οποία, θα μπορούμε να ελαττώσουμε ακόμα ποιο πολύ, την φορολογία των επιχειρήσεων, και των εργαζομένων.

Όταν  κρατεί μεγαλύτερα ποσά, από τα κέρδη μία επιχειρήσει, σημαίνει ότι μπορεί να αυξήσει τις επενδύσεις της στη οικονομία. Κέρδη απο αυτές τις επενδύσεις θα υπόκεινται σε φορολογία. Έτσι και η κυβέρνηση θα κερδίζει και ο επιχειρηματίας θα κερδίζει, και ο εργαζόμενος. Όταν έχει ποιο πολλή μερίδιο, από τα κέρδη του ένας  επιχειρηματίας, σημαίνει ότι μπορεί να πληρώσει, περισσότερα ντιβιτεντς  στους μετόχους μέσω των οποίων η κυβέρνηση θα καρπείτε άλλα ποσά φορολογίας. Αυτές είναι χρυσές δομές, όπου ελαττώνοντας το φόρο κερδίζει και ο φορολογούμενος και η κυβέρνηση.

Μέτρα χρηματοδότησης φορολογικών μειώσεων

Χρηματοδότηση Μειώσεων φορολογίας μέσω ολοκληρωμένων δηλώσεων μισθών.

Οι εργαζόμενοι, θα ενθαρρυνθούν, να δηλώνουν όλο το μισθό τους.  Με ολοκληρωμένες δηλώσεις μισθών, οι απολαβές απο το φόρο εισοδήματος, και από τις κοινωνικές ασφαλίσεις θα αυξηθούν. &#Back To Top

Χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων / εμπορικές επιχειρήσεις ιδιοκτησίες κομμάτων

Μπορούμε να έχουμε αρκετά μεγάλα έσοδα από τα αφορολόγητα μαύρα λεφτά χρηματοδοτήσεων πολιτικών κομμάτων.

Επιπρόσθετα μπορούμε να εξοικονομήσουμε ακόμα παραπάνω θεσπίζοντας κανονισμούς κυβερνητικών χρηματοδοτήσεων πολιτικών κομμάτων.

Όταν με τιμήσει με τη ψήφο του Ο κυπριακός λαός θα θεσπίσω νόμους και κανονισμούς που να κυβερνούν τις χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων  και βουλευτικών και προεδρικών υποψηφίων. Θα βάλουμε τέρμα στις μυστικές  αφορολόγητες, χρηματοδοτήσεις. Θα τερματίσουμε τις  χρηματοδοτήσεις των σακουλιών με αδήλωτα εισοδήματα. Όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι υποψήφιοι, θα εξαναγκάζονται με νομοθεσία, να δηλώνουν όλες τις χρηματοδοτήσεις τους από οποιουσδήποτε.

Θα ενθαρρύνουμε τους χρηματοδότες  με κίνητρα όπως φορολογικές διευκολύνσεις, να κάνουν επίσημα τις εισφορές τους σε κόμματα. Για να είναι επίσημες, σημαίνει πλέον ότι έχουν δηλώσει, και έχουν φορολογηθεί για αυτά τα χρήματα, που θα δώσουν.  Σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούμε να επιτρέπουμε αυτές οι χρηματοδοτήσεις να διέπονται χαμηλών ωρολογιακών πιστώσεων.

Να θεσπιστούν, αυστηρά κίνητρα που να αποθαρρύνουν τις μυστικές χρηματοδοτήσεις. Για παράδειγμα  θα θεσπίσουμε κανονισμούς όπου όταν ένα κόμμα δηλώσει ανώνυμη εισφορά πέραν από ένα μικρό συμβολικό ποσό, ας πούμε των  εκατόν λιρών, τότε το κόμμα θα πρέπει να πληρώσει το 50% η και 70% φόρο, τέτοιων ανωνύμων εισφορών. Έτσι δεν θα συμφέρει, ούτε στα κόμματα, ούτε στους μυστικούς χρηματοδότες, να χρηματοδοτούν ανώνυμα. Θα θεσπιστούν σκληρά μέτρα ενάντιο των κομμάτων που  θα προσπαθήσουν να αποκρύψουν χρηματοδοτήσεις. 

Πολιτικά κόμματα  επιχορηγήσεις και  επιχειρήσεις

Ακόμα ένα τρόπος εξοικονόμησης και αύξησης εσόδων προς τα ταμεία της κυβέρνησης που θα συμβάλουν στη μείωση της φορολογίας, είναι η ενσυχρώνηση των κυβερνητικών επιχορηγήσεων στα πολιτικά κόμματα.

Είναι παράλογο και απαράδεκτο, όταν πολιτικά κόμματα έχουν εισοδήματα είτε από  χρηματοδοτήσεις, είτε από επενδύσεις και επιχειρήσεις, να παίρνουν και γενναιόδωρες επιχορηγήσεις από τη κυβέρνηση. Όπως γίνονται φορολογίες βάσει εισοδημάτων, το ίδιο  θα είναι δίκαιο, να γίνονται και επιχορηγήσεις στα κόμματα, βάσει των εισοδημάτων τους.  Εάν ένα κόμμα έχει εκατομμύρια στα ταμεία, τότε είναι άδικο να παίρνει και από τα κυβερνητικά ταμεία.

Όλα τα κόμματα θα έχουν εξίσωση επιχορηγήσεων. Τα μικρά κόμματα, χρειάζονται ποιο πολύ τη  οικονομική βοήθεια να ανταπεξέλθουν στο να περάσουν τα μηνύματα τους. Όχι τα μεγάλα κόμματα με τις πλατείες εξέδρες τους.

Βλέπουμε τα πολιτικά κόμματα, που έχουν τεράστιες περιουσίες σε κινητά, ακίνητα, και σε μετρητά, όχι μόνο να παίρνουν αλλά και να απαιτούν χρηματοδότηση εκλογικών εκστρατειών από τα ταμεία της κυβέρνησης. Ακόμα και τα λεγόμενα λαϊκά κόμματα που κραυγάζουν δίκαιη διανομή πλούτου. Μας πουλούνε παραμυθία δίκαιης διανομής πλούτου της χώρας,  αλλά απομυζούν, το κόπο του λαού, ενώσω έχουν τεράστιες περιουσίες και τεράστια ταμεία.

Λίγο εδώ, λίγο εκεί όλες αυτές οι επιπρόσθετες εισπράξεις, και εξοικονομήσεις, θα βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των φορολογικών μειώσεων.

Εμπορικές επιχειρήσεις πολιτικών κομμάτων

Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να διαλέξουν. Η θα είναι πολιτικά κόμματα, η θα παραιτηθούν από το πολιτικό στίβο, και θα είναι οργανισμοί εμπορικών επιχειρήσεων και εμπορικών επενδύσεων.    Όταν ένας μεγάλος αριθμός εκλογέων πολιτών, είναι μισθωτός ενός πολιτικού κόμματος, σημαίνει ότι εξαρτάται οικονομικά από αυτό το κόμμα. Σημαίνει ότι είναι  αναγκασμένος, να ψήφιση ότι λέει το κόμμα και όχι τι πιστεύει ο ίδιος προσωπικά.

Όταν επιχειρήσεις, είναι ιδιοκτησία πολιτικών κομμάτων, είτε άμμεσα είτε  έμμεσα, με σκιώδεις μετόχους, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη επιρροή σε μια κυβέρνηση για αθέμιτο συναγωνισμό. Μπορεί να χρησιμοποίηση τη κυβερνητική και βουλευτική επιρροή για φοροδιαφυγή. Μπορεί να χρησιμοποίηση τη επιρροή του κόμματος στο πολιτικό στίβο για να κερδίσει κυβερνητικά και άλλα συμβόλαια. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα στο πολιτικό στίβο μίας χωράς.

Όταν ένα κόμμα έχει ιδιοκτησία, η επενδύσεις στο εμπορικό τομέα, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποίηση, τη εμπορική του δύναμη αντιδημοκρατικά, για πολιτικές σκοπιμότητες και κομματικά συμφέροντα, ενάντια στα συμφέροντα του λαού.  Για αυτό,  μέρος του οικονομικού σχεδιασμού και προγράμματος μου θα είναι η θέσπιση νόμων,  που να καθορίζουν τη λειτουργάν των πολίτικων κομμάτων. 

Αυτά τα μέτρα θα συμπεριλαμβάνουν κανονισμούς που να αποτρέπουν τη ιδιοκτησία μετοχών εταιρειών από σκιώδεις  μετόχους και σκιώδεις διευθυντές. Η θα είναι πολιτικά κόμματα, η θα είναι επιχειρηματίες. Να διαλέξουν. Αριστεροί δεξιοί κεντρώοι καμιά διάκριση.Back To Top

Οικονομική Ανάπτυξης

Συντοχρόνως των προγραμμάτων ενίσχυσης και επέκτασης του τουρισμού θα εφαρμοστούν προγράμματα επέκτασης όλων των άλλων τομέων της οικονομίας. Σκοπός θα είναι να μειώσουμε το εξάρτηση μας από το τουρισμό διακοπών. Επέκταση εναλλακτικού τουρισμού. Επέκταση βιομηχανιών σε άλλους τομείς εκτός τουρισμού. Επέκταση εξαγωγής  υπηρεσιών, επέκτασης εξαγωγών από όλες τις άλλες βιομηχανίες, όπως βιομηχανίες τροφίμων, εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, και όλων των άλλων βιομηχανιών. Βιομηχανία επίπλων, μηχανουργικών και άλλων  προϊόντων ελαφριάς βιομηχανίας. Θα ενθαρρυνθούν και θα στηριχθούν βιομηχανίες που μειώνουν τις εισαγωγές και αυξάνουν τις εξαγωγές.    Είτε από ίδρυση νέων παραγωγικών μονάδων που θα παράγουν προϊόντα που δεν παράγονται τώρα στη Κύπρο, χρησημοποιόντας πρώτες ύλες που παράγονται στη Κύπρου η και που εισάγονται.

Ορισμένοι παραδείγματα στόχων  σε  τομείς με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση της εξάρτησης μας στο τουρισμό διακοπών είναι.

Ενίσχυση υπηρεσιών για υπεράκτιες εταιρίες.

Προσέλκυση ξένων κεφαλαίων χαλαρά κριτήρια.

Η Αγγλία έλκει το περισσότερο αριθμών των ξένων υπεράκτιων εταιρειών και των ποιο πλουσίων ανθρώπων του κόσμου. Μπορούμε να στήσουμε  δομές με δυνατά έλκυσα να φέρουμε τέτοια υπέρ κεφάλαια στη Κύπρο.

Προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων.

Ιδίως των νέων και  μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορούμε να προσφέρουμε συντονισμένα μορφωτικά προγράμματα με καθοδήγηση. Οι επιχειρηματίες πρέπει να ανεβούν σε ψηλά επίπεδα επαγγελματισμού για να συναγωνιστούν με επιτυχία στη Ευρωπαϊκή και στη διεθνή αγορά. Από μόνοι τους οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να το κατορθώσουν ούτε και να επωμιστούν τα ψηλά κόστα τέτοιας εκπαίδευσης.

Να εκμεταλλευτούμε κονδύλια της ΕΕ και να συμπράξουμε να δώσουμε κίνητρα και καθοδήγηση στη δημιουργία εξαγωγικών επιχειρήσεων. Παράδειγμα είναι η επενδύσεις εξαγωγών  υπηρεσιών  σε  εταιρίες άλλων χορών. Τηλεφωνικά κέντρα, εξαγωγή λογιστικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών.

Επέκταση Εμπορικής ναυτιλίας.

Έχουμε κατορθώσει πολλά αλλά μπορούμε να κατορθώσουμε ακόμα ποιο πολλά σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται Κυβερνητική ενέργεια και δράσης. Θα τη παρέχουμε.

Αναίρεση μονοπωλίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Τα μονοπώλια είναι η μάστιγα που κερδοσκοπεί ενάντιο στο συμφέρον των καταναλωτών, αλλά και ενάντια στη ίδρυση νέων ανεπτυγμένων βιομηχανικών μονάδων.  Όπου υπάρχουν μονοπώλια θα τα πολεμήσουμε. Θέλουμε θεμιτό ανταγωνισμό που φέρει κέρδη και στη οικονομία μας και στο καταναλωτή. Θα ανοίξουμε τις πόρτες να δημιουργηθούν συναγωνιστικές μονάδες χωρίς ασφυκτικούς κλοιούς που να περιορίζουν τις νέες επενδύσεις διότι θα πληγούν τα συμφέροντα ορισμένων μονοπωλίων.  Θα μπει πρόγραμμα και αυστηρές ποινές ως κίνητρα παρεμπόδισης των μονοπωλίων.  Το ίδιο θα πολεμήσουμε συμπράξεις εταιρειών προς βάρος των καταναλωτών, η και σχηματισμούς καρτελ  προς βάρος των κατανοητών η των εργαζομένων.

Επεκτάσεις τουρισμού σε άλλους τομείς εκτός από το τουρισμό διακοπών

Έχουμε τεράστιο πεδίο να επεκτείνουμε το τουρισμό στη Κύπρο.  Μαρίνες για σκάφη αναψυχής. Κάθε σκάφος που επισκέπτεται τη Κύπρο αφήνει λεφτά  σε πλατιά βάση. Δικαιώματα μαρίνας, επισκευές, αγορά ανταλλακτικών, αγορά καυσίμων και προμηθειών. Εστιατόρια. Λιανικές αγορές όλων των ειδών. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ιατρική περίθαλψη. Αεροπορικά εισιτήρια. Όχι μονό μια Μαρίνα αλλά πολλές. Τα σκάφη που μπορούσαν και ήθελαν να σταθμεύσουν στη Κύπρο, πάνε όλα στη Τουρκία αυτή τη στιγμή.

 Ιατρικός τουρισμός,  Μορφωτικός τουρισμός,  Ορεινός Τουρισμός,  αθλητικός τουρισμός.

 Όλα πεδία πού μπορούμε να προγραμματίσουμε με μακροχρόνια σχέδια που θα αποδώσουν.

Έγκληση και Κομματικές τοποθετήσεις  

Καταλαβαίνω το καθένα από εσάς. Ανήκετε σε διάφορους πολιτικούς  χώρους. Σας καταλαβαίνω, και σέβομαι τις πολιτικές σας τοποθετήσεις. Καταλαβαίνω και σέβομαι  τους πολιτικού σας χρωματισμούς. Δεν σας ζητώ να αλλάξατε, ούτε κόμμα, ούτε χρώμα. Μπορείτε να είστε υποστηρικτές του εκλογικού προγράμματος μου και Ισοκρατικού συστήματος, μέσα από το κάθε κόμμα σας.

Γι’ αυτό, σας ζητώ να μελετήσετε το οικονομικό μου πρόγραμμα μου και όλο το εκλογικό μου πρόγραμμα και τη Ισοκρατία με ανοικτό μυαλό. Μελετήστε και συζητήστε, χωρίς προκαταλήψεις. Κρίνεται απο μόνοι σας, εάν τα  προγράμματα μου,  είναι προς το συμφέρον όλων. Εάν είναι γνήσιο, η μόνο για εκλογικές σκοπιμότητες, όπως αυτών που θυμούνται να υπόσχονται μόνο όταν έχουμε εκλογές.

Εάν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, τύπωσε το πρόγραμμα μου και δώρισε το σε μερικούς φίλους και συγγενείς που δεν έχουν πρόσβαση. Θα είναι ωραίο και ασυνήθιστο δώρο. Έτσι θα μπορέσετε να συζητήσετε το εκλογικό μου πρόγραμμα. Να το αναλύσετε και να αποφασίσετε εάν σας αντιπροσωπεύει.

Εξετάστε να δείτε, εάν τα  προγράμματα μου, προωθούν τα δικαιώματα όλων, όχι των ολίγων. Διαπιστώστε εάν προσφέρω προστασία, ενάντια στο εθνικό μας πρόβλημα.

Μελετήστε όλο το εκλογικό μου πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μου. Στο Εθνικό Συμβούλιο. Στο τρόπο διακυβέρνησης, με το προεδρικό συμβούλιο και τους πέντε αντιπροέδρους. Τα λαϊκά συμβούλια. Στο οικονομικό, οικιστικό, γεωργία, στις κοινωνικές αρχές. Τις Ελληνικές αρετές.  Τις τρομακτικά πρωτοφανείς και τολμηρές ιδέες.  Τις προστασίες που χρειαζόμαστε  να θεσπίσουμε, από τους κινδύνους που εγκυμονούν, μέσα από τη  ΕΕ και το νέο σύνταγμα της ΕΕ. Τις εμπνεύσεις και τις ιδέες, μου στο κάθε θέμα που είναι εντελώς διαφορετικές από τους άλλους υποψηφίους. 

Όταν δείτε ότι πράγματι τα προγράμματα μου,  είναι προς το συμφέρον όλων και εσάς και της Πατρίδας.   Τότε να αποφασίστε να με τιμήσετε με τη ψήφο σας, ψηφίζοντας για Ισοκρατία Χριστόδουλο Νεοφύτου.  ( ΙΧΝ)

Αποδείξατε ότι είσαστε πολύ έξυπνος λαός. Αποδείξατε ότι έχετε τη ικανότητα να αποφασίζετε. Ακόμα παραπάνω αποδείξατε ότι είσαστε πολύ ποιο ικανοί, από τους κομματάρχες, να αποφασίζετε τι είναι το συμφέρον της πατρίδας. Αποδείξατε ότι  είστε τολμηροί. Δεν έχετε χαλινάρια να σας τραβούν δεξιά και αριστερά. Αποδείξατε ότι έχετε τη τόλμη, που δεν έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι  γέμισαν τα βρακιά τους. Αποδείξατε ότι έχετε τη νοημοσύνη,  και το πατριωτισμό, να βάλετε το συμφέρον της πατρίδας, πάνω απο τις κομματικές σας τοποθετήσεις.  Δεν έχετε πολιτικές καριέρες, και χρηματοδότες να επηρεάζουν τις αποφάσεις σας. Χρησιμοποιήστε τη ψήφο σας, να απαιτήσετε το δικαίωμα του πραγματικού συναποφασίζω, μέσω νομικών θεσμών, όχι μόνο όταν θέλει να πάρει ψήφους κάποιος πολιτικός. Αποδείξατε ότι μπορείτε να σηκώσετε το ανάστημα σας ψηλά, όσες απειλές να έρθουν, από οπού κι’ αν έρθουν. Ξανασηκώστε το ανάστημα σας ψηλά. Δώστε το χαστούκι που χρειάζεται, στους πολιτικούς της καριέρας.

Μπορείτε να σχηματίστε μόνοι σας, τη δική σας γνώμη. Μπορείτε να αποφασίστε από μόνοι σας, τι είναι για το συμφέρον σας. Τι είναι για το συμφέρον και ασφάλεια της πατρίδας. Τότε να τολμήσετε άφοβα, να πάρετε τις προσωπικές σας αποφάσεις και να δώσετε τη ψήφο σας, εκεί που σας λέει η καρδιά σας.  Αφήστε τη Παναγία να σας φωτίσει, να πάρετε τη σωστή απόφαση, και σε ποιόν να δώσετε τη ψήφο σας, ανεξαρτήτως χρωματισμών και κομματικών τοποθετήσεων. Είναι δικαίωμα σας,  αλλά και υποχρέωση σας στη πατρίδα και στο εαυτό σας.

Μην φοβηθείτε απειλές και κομματικά σλοκανς. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Άστε τους να νομίζουν ότι τους ψηφήσατε, αλλά ψηφήστε αυτό που σας λέει η καρδιά και το μυαλό σας. Αυτό που σας λέει η Παναγία.Back To Top